Dementie

Dementie is een ingrijpende ziekte voor alle betrokkenen en roept veel vragen op. Met hulp van naasten en professionele begeleiding kan de persoon met dementie zo lang en goed mogelijk in de eigen woonomgeving blijven wonen. Partners of kinderen zijn vaak intensief betrokken. Daarom is ondersteuning van deze mantelzorgers ook belangrijk om het beter te kunnen volhouden.

Saxenburgh levert naast wijkverpleging ook casemanagement dementie

 


Een casemanager dementie is een speciaal opgeleide verpleegkundige die begeleiding biedt aan de persoon met dementie en diens mantelzorger(s). Zij is het vaste aanspreekpunt. De hulp kan al starten als er sprake is van een zogenaamd niet-pluis gevoel, dus als er nog geen diagnose is gesteld. Om een casemanager dementie in te schakelen is geen verwijzing nodig.

Weg vinden in alle regels en zorgmogelijkheden

De casemanager dementie kan de betreffende persoon en zijn naasten begeleiden in het diagnosetraject, informatie geven over de ziekte, de gevolgen daarvan en emotionele ondersteuning bieden. Ook helpt de casemanager om een weg te vinden in alle wetten, regels en zorgmogelijkheden rondom dementie. Zij kan u informatie geven over dagbesteding, respijtzorg, persoonlijke verzorging en verpleging thuis. Als thuis wonen niet meer gaat, biedt ze hulp bij de overgang naar het verpleeghuis.

De casemanager dementie overlegt (alleen met uw toestemming) indien nodig met de huisarts en andere zorgverleners. Denk aan de specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, logopedist, fysiotherapeut en EDOMAH therapeut (Ergotherapie bij Dementie voor Ouderen en Mantelzorgers Aan Huis).

Wie zijn de casemanagers dementie van Saxenburgh?

De casemanagers dementie zijn Karin Schoonewille en Marije Mennink. Ze zijn aangesloten bij het Netwerk dementie Noord-Oost Overijssel en leveren casemanagement dementie in de regio Hardenberg en Ommen.

Hoe kunt u ons bereiken?

Mocht u vragen hebben of casemanagement dementie aan willen vragen kunt u mailen naar: CMdementie@saxenburgh.nl of bellen met: (0523) 27 66 70 (zorgcontact).
Voor huisartsen: u kunt ook via zorgdomein een verwijzing doen voor casemanagement dementie.

Bekijk alle zorglocaties