Depressie

Ouderen hebben een hoger risico om een depressie te krijgen omdat zij veel vaker te maken hebben met stressvolle gebeurtenissen, tegenslagen en verlies of door chronische ziekten, pijn en afname van functioneringsvermogen. Bij ouderen is eerder sprake van aandoeningen die het centraal zenuwstelsel beïnvloeden en daardoor ook de stemming, bijv.  dementie, CVA of ziekte van Parkinson. Meestal ontstaat een depressie geleidelijk. 

Depressie

Een depressie is een emotionele toestand, die zich vaak uit in somberheid, moedeloosheid, een lage zelfwaardering en soms een onvermogen om zichzelf te handhaven. Voor meer informatie over depressie en andere ouderdomsverschijnselen verwijzen wij u graag naar de website van Alzheimer Nederland