Wijksteunpunt

Behalve zorgfunctie heeft Nijenhaghen ook een functie als wijksteunpunt. Een wijksteunpunt is een ontmoetingsplaats voor en met buurtbewoners. Samen met gemeente in de regio wil de Saxenburgh Groep buurtbewoners de gelegenheid bieden om elkaar op te zoeken en in contact te komen met welzijn, zorg en ondersteuning.

In Wijksteunpunt Nijenhaghen staat het ontmoeten van anderen in een gezellige ontspannen sfeer centraal. Ouderen en andere belangstellenden uit de woonwijken de Dante en de Laarakkers zijn van harte welkom voor een kopje koffie, een lunch of een warme maaltijd. Ook kunt u in Wijksteunpunt Nijenhaghen deelnemen aan diverse welzijnsactiviteiten zoals o.a.: Breicafé, sjoelen, kaarten en gezelschapsspelen, diverse creatieve workshops zoals schilderen en bloemschikken, voorstellingen, optredens, bingo en fitness.