Wijksteunpunt

Een wijksteunpunt is een ontmoetingsplaats voor buurtbewoners. Samen met gemeente en andere zorg- en welzijnsorganisaties in de regio wil de Saxenburgh Groep buurtbewoners de gelegenheid bieden om elkaar op te zoeken en in contact te komen met welzijn, zorg en ondersteuning. Deze partijen en de gebruikers van het wijksteunpunt bekijken samen, welk aanbod van activiteiten wenselijk en mogelijk is. Op deze manier kan er voorkomen worden dat mensen in een sociaal isolement raken.