Wijksteunpunt

Behalve zorgfunctie heeft 't Vlierhuis ook een functie als wijksteunpunt. Een wijksteunpunt is een ontmoetingsplaats voor bewoners en buurtbewoners.

In wijksteunpunt 't Vlierhuis kunnen buurtbewoners binnen lopen voor een praatje en een kopje koffie, een spelletje of workshop. In sommige van onze wijksteunpunten kan men deelnemen aan bewegingsactiviteiten, lunch of warme maaltijd eten. Het aanbod van activiteiten is afhankelijk van de wensen van de buurtbewoners. Samen met hen en andere partners probeert de Saxenburgh Groep in deze wensen te voorzien. Samen met gemeente en andere zorg- en welzijnsorganisaties in de regio wil de Saxenburgh Groep buurtbewoners de gelegenheid bieden om elkaar op te zoeken en in contact te komen met welzijn, zorg en ondersteuning.

Onder het kopje activiteiten kunt u alle activiteiten van wijksteunpunt 't Vlierhuis bekijken. Bekijk hier de Facebookpagina van 't Vlierhuis.