Wijksteunpunt

Een wijksteunpunt is een ontmoetingsplaats voor buurtbewoners.

In de wijk Marslanden wil de Saxenburgh Groep buurtbewoners de gelegenheid bieden om elkaar op te zoeken en in contact te komen met welzijn, zorg en ondersteuning. Deze partijen en de gebruikers van het wijksteunpunt bekijken samen, welk aanbod van activiteiten wenselijk en mogelijk is. Het doel is, te voorkomen dat mensen in een sociaal isolement komen.

Behalve woonfunctie, heeft De Schoutenhof ook de functie van wijksteunpunt, een ontmoetingsplek voor bewoners van het woon-zorgcomplex en de buurt. Samen iets eten of drinken, de krant lezen, praatje maken, een activiteit ondernemen, als vrijwilliger meewerken, het kan hier allemaal. In samenspraak en samenwerking met de wijk, wordt het wijksteunpunt verder vormgegeven.

Bekijk de activiteiten binnen wijksteunpunt de Schout hier.