Wijksteunpunt

Behalve woonfunctie, heeft Oldenhaghen ook de functie van wijksteunpunt is een ontmoetingsplaats voor de bewoners en de inwoners uit de omliggende wijken in Ommen.

Samen met gemeente en andere zorg- en welzijnsorganisaties in de regio wil de Saxenburgh Groep buurtbewoners de gelegenheid bieden om elkaar op te zoeken en in contact te komen met welzijn, zorg en ondersteuning. De verschillende partijen en de gebruikers van het wijksteunpunt bekijken samen, welk aanbod van activiteiten wenselijk en mogelijk is. Op deze manier kan er voorkomen worden dat mensen in een sociaal isolement raken.

Onder het kopje activiteiten kunt u de activiteiten binnen wijksteunpunt Oldenhaghen bekijken.

Klik hier voor impressie wijksteunpunt Oldenhaghen!