Wijksteunpunten

Samen met de gemeenten in de regio ontwikkelt de Saxenburgh Groep wijksteunpunten in verschillende woonwijken in de regio. Waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en de gelegenheid hebben om elkaar op te zoeken en in contact te komen met welzijnsactiviteiten, zorg en ondersteuning.

In onze wijksteunpunten kunnen buurtbewoners binnen lopen voor een praatje en een kopje koffie, een spelletje of workshop. In sommige van onze wijksteunpunten kan men deelnemen aan bewegingsactiviteiten, lunch of warme maaltijd eten. Het aanbod van activiteiten is afhankelijk van de wensen van de buurtbewoners. Samen met hen en andere partners probeert de Saxenburgh Groep in deze wensen te voorzien.

De wijksteunpunten zijn gekoppeld aan de woonzorglocaties van de Saxenburgh Groep. Overzichten van activiteiten in de komende weken worden veelal beschikbaar gesteld onder de locatie pagina's. In Hardenberg is het wijksteunpunt in De Schoutenhof , Oostloorn en Marsch Kruserbrink, in Gramsbergen in 't Welgelegen en Coevorden in Aleida Kramer.

Ommen heeft drie verschillende wijksteunpunten. Een in Nijenhaghen't Vlierhuis en in Oldenhaghen