Casemanagement Dementie

Dementie is een ingrijpende ziekte. Voor alle betrokkenen kan dit veel vragen oproepen. Met hulp van naasten en professionele hulp kan de persoon met dementie zo lang en goed mogelijk in de eigen woonomgeving blijven. Een speciaal opgeleide verpleegkundige (casemanager dementie) biedt zowel de persoon met dementie als ook de mantelzorger(s) steun en begeleiding. Saxenburgh Thuis heeft hiervoor eens speciale zorgdienst ontwikkeld: Casemanagement Dementie

Wilt u meer informatie over de zorgdienst Casemanagement Dementie van Saxenburgh Thuis?

U kunt bellen met 0523 - 27 74 99. Tijdens kantoortijden krijgt u altijd een wijkverpleegkundige aan de lijn.
Bij dringende zorgvraag kunt u buiten kantoortijden contact opnemen met de receptie van het Saxenburgh Medisch Centrum 0523- 27 6000, zij brengen u vervolgens in contact met het wijkteam van Saxenburgh Thuis.

Mailen kan naar CMdementie@sxb.nl of wijkverpleegkundigen@sxb.nl

zij zijn actief in:

  • Gramsbergen
  • Hardenberg
  • Ommen