Naar hoofdinhoud

Algemene zaken

BIG-Register

Het BIG-register komt voort uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Zorgverleners kunnen zich in het BIG-register registreren als zij voldoen aan de wettelijke opleidingseisen die voor hun beroep gelden.

Met een BIG-registratie mogen zij hun beroepstitel gebruiken en vallen zij onder het tuchtrecht. Het gaat om de volgende zorgverleners: apotheker, arts, fysiotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, tandarts, verloskundige en verpleegkundige.

Wilt u weten of uw zorgverlener bevoegd is om zijn of haar beroep uit te oefenen? Zoek binnen het BIG-register op naam, of op BIG-nummer. Iedere zorgverlener heeft een uniek, persoonsgebonden BIG-nummer. Dit nummer kunt u navragen aan uw zorgverlener. Heeft u vragen over het BIG-register? Bezoek dan de website van BIG-register.

Big-register

ANBI-status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Saxenburgh is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hier leest u meer over onze visie.

Verantwoording

Bekijk hier ons ANBI-formulier.

Bekijk hier ons jaarverslag 2022.

Bekijk hier hier de jaarrekening 2022.

Contact

Stichting Saxenburgh

Jan Weitkamplaan 4a

7772 SE Hardenberg

0523 27600

Samenwerkingsrelaties Saxenburgh

Saxenburgh heeft als zorgaanbieder een regionale functie. Saxenburgh zoekt waar mogelijk samenwerking met andere ziekenhuizen, kennispartners en andere zorgorganisaties om te komen tot optimale zorg. Altijd vanuit het uitgangspunt: dichtbij wat kan, verder weg wat moet. De aanleiding voor het aangaan van een samenwerkingsrelatie is het willen bieden van goede, optimale en snelle zorg, waarbij de behoefte van patiënt en cliënt centraal staat.

Er bestaan samenwerkingsrelaties met de volgende partners:

Inkoopvoorwaarden Saxenburgh

De leidende inkoopvoorwaarden van Saxenburgh zijn de “Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg" (AIVG) van 2022, en indien van toepassing de module PNIL en module ICT.

Rechten en plichten

Als patiënt/cliënt van het Saxenburgh heeft u een aantal rechten en plichten. Deze rechten en plichten zijn wettelijk geregeld, in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Hieronder vindt u informatie over een aantal van deze rechten en plichten.

Identificatieplicht in de zorg

Als u medische zorg nodig heeft, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. U kunt zich identificeren bij een zorgverlener middels een geldig Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument.