Naar hoofdinhoud

Cliënten- en patiëntenraad

Samen werken aan goede zorg

Samen werken aan goede zorg

Wat doet een patiëntenraad?

Als u zorg nodig heeft, is het belangrijk dat deze van goede kwaliteit is en dat alles voor u als patiënt zo goed mogelijk geregeld is. De patiëntenraad draagt hieraan bij, door mee te praten over ons beleid en (on)gevraagd te adviseren over mogelijke verbeteringen.

De patiëntenraad geeft u als patiënt een stem in de beleidsvoering rondom medische, verpleegkundige en facilitaire zorg. De raad overlegt regelmatig met de Raad van Bestuur en geeft daarbij advies over diverse zaken die van belang zijn voor de patiënt. Daarbij kunt u denken aan:

  • kwaliteit en veiligheid
  • patiëntwaardering
  • voeding
  • hygiëne
  • communicatie
  • bereikbaarheid en toegankelijkheid
  • zorginkoop en begroting
  • klachtenbehandeling

Patiëntenraad of cliëntenraad?

De patiëntenraad richt zich met name op het management en de zorg van ons ziekenhuis, het Saxenburgh Medisch Centrum. Daarnaast hebben we ook verschillende lokale en overkoepelende cliëntenraden. Die bestaan vooral uit cliënten of betrokkenen van onze ouderenzorglocaties.

De patiëntenraad van Saxenburgh

De patiëntenraad van Saxenburgh Medisch Centrum bestaat uit 7 leden die allemaal in de regio wonen. De raad behartigt de belangen van patiënten van het ziekenhuis, maar ook van de verschillende poliklinieken en de revalidatiezorg.

Om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van wat er speelt, is er regelmatig contact met bezoekers en medewerkers van het ziekenhuis. Daarnaast wordt de patiëntenraad actief betrokken en geïnformeerd door de organisatie. De raad handelt geen individuele klachten, hiervoor kan contact worden opgenomen met de klachtenfunctionaris.

Patiëntenraad Saxenburgh Medisch Centrum - feb 2022

Jaarverslagen

Benieuwd naar de werkzaamheden van de patiëntenraad in de afgelopen jaren? Download hieronder het jaarverslag (PDF-formaat). Om deze te bekijken heeft u Adobe Acrobat Reader nodig. Dit programma kunt u gratis downloaden van de site van Adobe.

Jaarverslag patiëntenraad Saxenburgh Medisch Centrum 2021

Lid worden of contact opnemen?

Wilt u lid worden van de patiëntenraad van Saxenburgh of heeft u een kwestie die u graag met de leden wilt bespreken? U kunt de patiëntenraad bereiken via Ambtelijk Secretaris Cliëntenraden & Patiëntenraad Robert van Dissel, telefoonnummer 06 40141344.