Poliklinisch bezoek

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat geldt ook voor een bezoekje aan uw arts. Het is verstandig om vooraf op te schrijven wat u precies wilt vragen en welke informatie u wilt. Dat is prettig voor uw arts, maar zeker voor uzelf. Zo voorkomt u dat u met een onvoldaan gevoel de deur uit gaat.

Hieronder volgen een aantal tips voor de voorbereiding op een gesprek:

Vóór het gesprek

 • Zorg dat u weet met welke arts u gaat spreken
 • Zorg dat u het doel weet van uw gesprek met de arts
 • Zorg dat u weet wat u wilt vertellen
 • Bereid de vragen die u heeft voor
 • Zorg dat u weet welke medicijnen u slikt

Informatie die u wilt ontvangen

 • Wat voor onderzoeken of behandeling staan mij te wachten?
 • Wat is het doel van het onderzoek en/of de behandeling?
 • Wat zijn de gevolgen en risico’s van het onderzoek en/of de behandeling, en zijn er misschien nog andere mogelijkheden?
 • Wanneer en hoe krijg ik de uitslag van het onderzoek en/of de behandeling?
 • Wat moet ik wel of juist niet doen vóór het onderzoek en/of de behandeling?
 • Wanneer vindt het onderzoek en/of de behandeling zal plaats en hoeveel tijd neemt dat in beslag?
 • Moet ik medicijnen slikken en wat zijn daarvan de bijwerkingen?
 • Wat zijn mijn vooruitzichten (de prognose)
 • Wat mag ik na het onderzoek en/of de behandeling niet doen?
 • Is er kans op bijwerkingen en zo ja, welke?
 • Welke kosten moet ik zelf betalen?
 • Wat gebeurt er wanneer ik me niet laat onderzoeken en/of behandelen.

Vraag naar eventueel aanwezige folders (bijvoorbeeld over het onderzoek en/of de behandeling, de ziekte of over uw rechten als patiënt). Vraag naar eventueel bestaande patiëntenverenigingen en websites.

Toestemming

 • Zorg dat u voldoende tijd heeft om over het voorgestelde onderzoek en/of de voorgestelde behandeling na te denken.
 • Beslis of u toestemming geeft voor een onderzoek en/of behandeling en maak die beslissing kenbaar aan de arts.

Wat neemt u mee

Uw huisarts/specialist heeft u verwezen naar één van de specialisten van het Saxenburgh Medisch Centrum. Zij houden ook spreekuur in Gezondheidscentrum De Veltstroom in Coevorden en de poliklinieken in Ommen en Westerhaar.

 • De informatie van uw huisarts, als u die heeft gekregen / Uw verwijsbrief, tenzij deze al is verstuurd;
 • Uw patiëntenkaart*
 • Actueel medicatieoverzicht, deze kunt u opvragen bij uw apotheek.
 • Een geldig legitimatiebewijs.
 • Uw agenda

*Wanneer u nog geen patiëntenkaart heeft, gaat u met de polis of het pasje van uw ziektekostenverzekeraar naar de receptie in de centrale hal om daar een patiëntenkaart te laten maken.

Afspraakherinnering

Op een aantal poliklinieken van Saxenburgh wordt uw e-mail adres gebruikt om u te herinneren aan uw afspraak en u zorg gerelateerde informatie. Als u bij verschillende specialisten een afspraak heeft, kan het dus voorkomen dat u van de ene specialist wel een afspraakherinnering per e-mail ontvangt en van de andere niet. Bekijk de meest gestelde vragen hier.

Parkeren

In Hardenberg parkeert u tegen betaling. Parkeren bij de buitenpoli's in Coevorden, Westerhaar en Ommen is gratis. U mag in deze zone alleen op de aangegeven parkeerplaatsen parkeren, niet op de stoep of langs de weg.