Kosten en vergoedingen

Het is voor u van belang dat u, voordat het onderzoek of de (operatieve) behandeling daadwerkelijk ondergaat, weet of deze door uw verzekeraar wordt vergoed. U kunt hier de actuele passantentarieven opvragen. Dit zijn de tarieven die het Saxenburgh Medisch Centrum hanteert voor onderzoek en/of behandeling waarvoor het ziekenhuis geen overeenkomst heeft met een zorgverzekeraar. Voor de zorg die onder de basisverzekering valt heeft de Saxenburgh met de meeste zorgverzekeraars wel een contract.

Saxenburgh heeft met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt.
Dus bij welke zorgverzekeraar u ook verzekerd bent, bij Saxenburgh bent u van harte welkom.

Wilt u weten welke kosten vergoed worden en welke niet? Neem dan contact op met uw eigen ziektekostenverzekeraar. Hieronder vindt u een aantal van deze verzekeraars:

Zilverenkruis|Achmea
www.unive.nl
www.menzis.nl
Anderzorg Zorgverzekering

Medisch specialistische zorg is uitsluitend beschikbaar wanneer u bent doorverwezen door bijvoorbeeld een huisarts. Wanneer u zonder verwijzing naar de medisch specialist gaat, zijn de kosten voor eigen rekening.
Een verwijzing is niet vereist indien sprake is van een acute zorgvraag. Klik hier voor meer informatie over DBC Tarieven.