Ergotherapie

De afdeling Ergotherapie maakt, samen met de afdelingen fysiotherapie, logopedie, diëtetiek en medisch maatschappelijk werk, deel uit van de afdeling revalidatie binnen het Saxenburgh Medisch Centrum. Ergotherapie is bedoeld voor volwassenen en kinderen die beperkt zijn in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten in de woon-, werk- en/of leefomgeving. Deze activiteiten kunnen betrekking hebben op het wassen, aankleden, (huishoudelijk) werk, school, vrijetijdsbesteding of verplaatsen binnen- en buitenshuis.

U kunt met deze afdeling te maken krijgen tijdens uw opname, maar ook tijdens een poliklinische behandeling van een van de specialisten in ons ziekenhuis. De ergotherapeut bekijkt samen met u welke mogelijkheden er zijn om dagelijkse activiteiten weer zelfstandig, veilig en/of met minder klachten uit te voeren. Aandoeningen waarbij ergotherapie ingeschakeld wordt zijn orthopedische aandoeningen zoals reuma, artrose, handletsels, amputatie, langdurige pijnklachten in de nek, rug of schouder, enzovoorts. Ook bij neurologische aandoeningen zoals Parkinson, Multiple Sclerose, beroerte, spierziekte, hersenletsel, dementie ontwikkelingsachterstand bij kinderen, interne aandoeningen als longproblemen of oncologie kan de ergotherapeut een rol spelen. Kijk voor meer informatie op Revalidatiezorg.

Afdeling en polikliniek

Afdeling Ergotherapie
Poliklinische Ergotherapie

Poliklinische Revalidatie