Medische psychologie

“Een gezonde geest in een gezond lichaam”.

In de medische psychologie staat de wisselwerking tussen ingrijpende lichamelijke aandoeningen en wat je doet, denkt en voelt centraal; wat doet een ziekte met jou en wat doe jij met de ziekte? Wat is de invloed van innerlijke onrust, angst of somberheid op het beloop van de aandoening en het functioneren. En andersom. Soms worden lichamelijke klachten (mede) veroorzaakt of in stand gehouden door persoonlijke problemen of problemen in de relatie of op het werk. Daarnaast kunnen lichamelijke klachten, ziekte, medisch onderzoek en behandeling  een zware belasting betekenen voor de patiënt en alle direct daarbij betrokkenen.
Lichamelijke klachten, ziekte, medisch onderzoek en behandeling kunnen een zware belasting betekenen voor de patiënt en alle direct daarbij betrokkenen. Soms worden lichamelijke klachten (mede) veroorzaakt of in stand gehouden door persoonlijke problemen of problemen in de relatie of op het werk. Bij kinderen kunnen klachten en/of ziekte de normale ontwikkeling verstoren.

Voorbeelden van klachten zijn:

  • concentratie en aandachtsproblemen
  • overmatige angst voor een noodzakelijke of aanbevolen medische ingreep
  • symptomen die wijzen achteruitgang van geheugen of andere cognitieve functies achteruitgang
  • klachten waar tot nu toe geen medische oorzaak voor gevonden is
  • spanningen thuis of op het werk.

Soms is het al voldoende dat een patiënt weet waardoor de klachten veroorzaakt worden. In andere gevallen moeten de klachten ook behandeld worden. Deze kan worden uitgevoerd op de afdeling medische psychologie of men wordt naar elders verwezen. Eén van de specialisaties binnen de afdeling is neuropsychologie. Hierbij gaat het om de gevolgen van een hersenaandoening voor het gedrag en de informatieverwerking. Een neuropsychologisch onderzoek kan informatie geven over de gevolgen van een hersenaandoeningvoor het gedrag. Verwijzing naar de klinisch psycholoog vindt plaats door de medisch specialist. Dit kan gebeuren op zijn advies maar ook op uw eigen verzoek. Onderzoek van de samenhang tussen lichamelijke en psychische klachten vindt plaats in nauw overleg tussen de medisch specialist en de psycholoog.

Behandelaar

Dhr. N.H. Farenhorst
Mevr. L.H. Jousma-Wagenvoord
Dhr. W.D. van der Zwaag

Afdeling en polikliniek

Medische Psychologie