Nazorg

Follow up schema gedurende 5 jaar

Het controleschema dat op de mammapoli gehanteerd wordt duurt 5 jaar.  Eén jaar na de operatie volgt een afspraak voor een mammografie. Daarna volgt een controleafspraak bij de chirurg die ook de uitslag van de mammografie met u bespreekt.

Als u bestraling hebt ondergaan: De radiotherapeut controleert u eveneens 5 jaar, deze afspraak is meestal in het Saxenburgh Medisch Centrum.

Als u een behandeling hebt ondergaan via de internist-oncoloog en verpleegkundig specialist oncologie:De afspraken bij de internist-oncoloog en verpleegkundig specialist oncologie worden via de poli interne met u gemaakt.

Bekijk voor meer informatie de website van de Borstkankervereniging