Zorgpad Borstkanker

Vanaf het moment dat bij u de verdenking op borstkanker of een aandoening van de borst(en) bestaat, doorloopt u een intensief traject.

Na verwijzing naar het ziekenhuis door uw huisarts of specialist, krijgt u een afspraak binnen 5 werkdagen voor onderzoek op mammapolikliniek. Daarmee start uw zorgpad borstkanker. Het traject bestaat uit meerdere diagnostische onderzoeken, gevolgd door een of meer behandelingen. Hierbij zijn diverse specialisten betrokken, die intensief samenwerken in het mammacareteam. De specialisten in het team zijn samen verantwoordelijk voor uw zorgpad.

'Mamma' is het Latijnse woord voor borst. De Saxenburgh Groep, Saxenburgh Medisch Centrum streeft ernaar om binnen 5 werkdagen tot een diagnose en behandelplan te komen. Dat lukt helaas niet altijd. Soms is uitgebreider onderzoek op een ander tijdstip noodzakelijk. Vanaf de eerste kennismaking op de Mammapolikliniek kunt u er op rekenen dat de verpleegkundigen en artsen zich realiseren dat er een spannende periode voor u is aangebroken. Zij zullen aandacht hebben voor uw beleving van de situatie.

Gedurende het zorgpad is de regieverpleegkundige uw vaste aanspreekpunt. Zij begeleidt u vanaf de diagnose borstkanker.