Diagnose en onderzoek

De start van het zorgpad begint na verwijzing van uw specialist of huisarts naar de hematoloog. U ontvangt de afspraak met de hematoloog van de poliassistente en zij vertelt ook of u voordien nog bloed moet laten prikken.

Onderzoek

Er vindt altijd uitgebreid bloedonderzoek plaats en eventueel de volgende onderzoeken

  • algemeen lichamelijk onderzoek
  • bij opgezette klieren verwijzing chirurg voor lymfeklierverwijdering op OK
  • beenmergpunctie

De uitslagen van de onderzoeken worden besproken in een multidisciplinair overleg. Aansluitend wordt een behandelvoorstel opgesteld. Uw regieverpleegkundige is bij dit overleg aanwezig. Het behandeladvies wordt hierna door uw hematoloog met u besproken. Als u te horen krijgt dat u een maligne lymfoom  heeft, roept dit waarschijnlijk veel vragen en emoties op. Zowel voor uzelf als voor uw naasten, is het een spannende tijd. Voor ondersteuning kunt u altijd een beroep doen op de Regieverpleegkundige Hematologie, zij zal u ook vragen de lastmeter in te vullen om zo samen in beeld te krijgen wat u nodig heeft. Daarnaast zijn er andere medewerkers en organisaties die u steun en begeleiding kunnen geven. Geeft u vooral zelf aan waar u behoefte aan heeft.