Zorgpad Longkanker

Wanneer u te horen krijgt dat u mogelijk longkanker heeft, doorloopt u een intensief traject met diverse (diagnostische) onderzoeken en behandelingen. Dit traject noemen wij het zorgpad longkanker.

Kwaliteit

  • Optimale afstemming binnen het zorgtraject
  • Nauwe samenwerking met longartsen Isala te Zwolle en radiotherapeuten, Radiotherapie Groep Deventer
  • Psychosociale begeleiding door de regieverpleegkundige oncologie onder andere d.m.v afnemen lastmeter

De stappen in dit zorgpad zijn zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. U hoeft daardoor niet onnodig vaak naar het ziekenhuis te komen. Tijdens dit traject bent u onder behandeling van een longarts. De longarts vertelt u wat longkanker inhoudt en zet onderzoeken in gang. Hij/zij bespreekt met u ook de uitslagen en de behandelopties. Wij raden u aan ook uw naasten over uw ziekte te vertellen. Als zij op de hoogte zijn van uw situatie kunt u er makkelijker samen over praten.

Aanspreekpunt

Omdat u gedurende het hele traject met veel verschillende mensen te maken krijgt, is er een vast aanspreekpunt. De regieverpleegkundige oncologie  begeleiden u en uw naasten vanaf het moment dat de diagnose is gesteld . Ook kunt u bij hen met uw vragen en problemen terecht. Tevens geven zij u uitleg over de onderzoeken en behandelingen die u zult ondergaan. Ook kunt u een beroep doen op de regieverpleegkundige oncologie voor psychosociale begeleiding.  De regieverpleegkundige oncologie coördineert uw zorgpad.

De regieverpleegkundigen zijn van maandag tot en met vrijdag aanwezig en te bereiken via tel. (0523) 276348 of per e-mail: oncologie@sxb.nl