Diagnose

Maximaal 2 weken na uw 1e bezoek aan de longarts, heeft u de 2e afspraak op de polikliniek Longziekten.

De longarts vertelt u de uitslagen van de vervolgonderzoeken en wat dit betekent. Wanneer uit de onderzoeken blijkt dat u longkanker heeft, zal de longarts mogelijk aanvullend onderzoek voorstellen. Het gaat dan vaak om het maken van aanvullende foto’s, soms een fietsergometrie (een inspanningstest) of een onderzoek bij de cardioloog. De assistente maakt voor u de afspraken, ook voor uw volgende bezoek aan de longarts. Aan de hand van onderzoeksresultaten wordt een voorlopig behandelplan opgesteld. De longarts overlegt met andere medisch specialisten die betrokken zijn bij de behandeling van kanker, welke behandeling of ingreep voor u noodzakelijk is. De longarts houdt ook uw huisarts op de hoogte van uw situatie.

Indien nodig heeft u na de aanvullende onderzoeken een 3e gesprek met de longarts. Wanneer alle uitslagen van de onderzoeken bekend zijn, bespreekt de longarts met u het vervolg en het behandelplan.  De behandeling van longkanker wordt afgestemd, op het stadium waarin de ziekte zich bevindt en de lichamelijke conditie van de patiënt.

Uw behandelplan kan bestaan uit:

  1. Een chirurgische ingreep voor het verwijderen van de aandoening en (een deel van) de long (thoracotomie). Deze operatie vindt plaats in de Isala te Zwolle.
  2. Radiotherapie, dit is behandeling door middel van bestraling. Deze behandeling vindt plaats bij de radiotherapiegroep te Deventer .Website: www.radiotherapiegroep.nl
  3. Combinatietherapie chemotherapie en radiotherapie; dit is een behandeling waarbij chemotherapie via het infuus en radiotherapie gecombineerd worden.
  4. Chemotherapie, dit zijn medicijnen die tegen kanker worden toegediend via een infuus (chemotherapie) of tabletten. De oncologieverpleegkundige op de dagbehandeling geeft u informatie over de chemotherapie via het infuus.
  5. Palliatieve behandeling;
    Helaas is longkanker niet altijd te genezen. De behandeling is dan gericht op het remmen van de ziekte en het verlichten van symptomen zoals pijn. Deze behandeling verbetert wel de kwaliteit van leven van de patiënt. Dit heet palliatieve zorg.