Behandeling

Indien nodig heeft u na de aanvullende onderzoeken een 3e gesprek met de longarts. Wanneer alle uitslagen van de onderzoeken bekend zijn, bespreekt de longarts met u het vervolg en het behandelplan. De behandeling van longkanker wordt afgestemd, op het stadium waarin de ziekte zich bevindt en de lichamelijke conditie van de patiënt.

Uw behandelplan kan bestaan uit:

  1. Een chirurgische ingreep voor het verwijderen van de aandoening en (een deel van) de long (thoracotomie). Deze operatie vindt plaats in de Isala te Zwolle.

  2. Radiotherapie, dit is behandeling door middel van bestraling. Deze behandeling vindt plaats bij de radiotherapiegroep te Deventer. Website: www.radiotherapiegroep.nl

  3. Combinatietherapie chemotherapie en radiotherapie; dit is een behandeling waarbij chemotherapie via het infuus en radiotherapie gecombineerd worden.

  4. Chemotherapie, dit zijn medicijnen die tegen kanker worden toegediend via een infuus (chemotherapie) of tabletten. De oncologieverpleegkundige op de dagbehandeling geeft u informatie over de chemotherapie via het infuus.

  5. Palliatieve behandeling
    Longkanker is niet altijd te genezen. De behandeling is dan gericht op het remmen van de ziekte en het verlichten van symptomen zoals pijn. Deze behandeling verbetert wel de kwaliteit van leven van de patiënt. Dit heet palliatieve zorg.