Centrale aanmelding poliklinieken

Patiënten kunnen zich centraal aanmelden in het Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg voor een afspraak of inloopspreekuur via één van de aanmeldzuilen in de centrale hal.

Voorheen verliep de aanmelding in het ziekenhuis via de receptie. Het doel van de vernieuwde werkwijze en de centrale aanmelding is om patiënten zo vriendelijk en effectief mogelijk te bedienen. Professionals kunnen op een efficiëntere manier werken en hebben  meer tijd voor daadwerkelijke zorg.Met de centrale aanmelding bij de aanmeldzuil in het huidige ziekenhuis wordt voorgesorteerd op poliklinieken 2.0*.

Wanneer patiënten zich aanmelden via één van de drie zuilen in de centrale hal is dit zichtbaar in HiX (digitaal patiëntinformatiesysteem) voor zowel medisch specialisten als baliemedewerkers en poliassistentes. Patiënten worden na aanmelding doorverwezen naar de juiste polikliniek of afdeling. De identificatie en verificatie van BSN kan daarnaast ook via de zuil gedaan worden. Gestart wordt met centrale aanmelding, de mogelijkheden van de zuil worden steeds verder uitgebreid. Gastvrouwen of -heren zullen de patiënten zo nodig helpen bij het aanmelden.

Bekijk de instructiefilm hierboven of bekijk de veelgestelde vragen die we voor u hebben beantwoord: Veelgestelde vragen centrale aanmelding