Zorgpaden Oncologie

De Saxenburgh Groep heeft verschillende zorgpaden, het doel hiervan is het verlenen van patiëntgerichte, veilige en doelmatige zorg. Een zorgpad geeft helderheid over de stappen in het zorgproces; het geeft aan welk traject een patiënt doorloopt en wie op welk moment welke acties onderneemt. Het zorgpad is niet gericht op de individuele patiënt, maar helpt bij het maken en organiseren van de zorgverlening voor een bepaalde groep patiënten.

Bekijk onze Oncologische zorgpaden door hieronder te klikken op het juiste zorgpad.

Gedurende het traject krijgt u met veel verschillende mensen te maken, vanuit het ziekenhuis is er een vast aanspreekpunt. De regieverpleegkundige begeleidt u en uw naasten vanaf het moment dat de diagnose is gesteld. Ook kunt u bij hen met uw vragen en problemen terecht. Zij geven u uitleg over de onderzoeken en behandelingen die u zult ondergaan. Ook kunt u een beroep doen op de regieverpleegkundige voor psychosociale begeleiding. De regieverpleegkundige coördineert uw zorgpad.

Contact

De regieverpleegkundigen zijn iedere werkdag bereikbaar op:

Regieverpleegkundige borstkanker en darmkanker 0523 27 6339
Regieverpleegkundige hematologie, longkanker,
gynaecologische kanker, melanomen, rectumca, maag/slokdarmca, en overig     
0523 27 6348

Oncologie-urologieverpleegkundige

0523 27 6348  of
0523 27 6000 toestel 3234
Regieverpleegkundige palliatieve zorg 0523 27 6873