Zorgpad Blaaskanker

Wanneer u te horen krijgt dat u mogelijk blaaskanker heeft, doorloopt u een intensief traject met diverse (diagnostische) onderzoeken en behandelingen. Dit traject noemen wij het zorgpad blaaskanker.

Kwaliteit

  • Optimale afstemming binnen het zorgtraject
  • Nauwe samenwerking met UMCG Groningen en WZA Assen
  • Psychosociale begeleiding door oncologie-urologie verpleegkundige onder andere d.m.v afnemen lastmeter

De stappen in dit zorgpad zijn zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. U hoeft daardoor niet onnodig vaak naar het ziekenhuis te komen. Tijdens dit traject bent u onder behandeling van een uroloog. De uroloog vertelt wat blaaskanker inhoudt en zet onderzoeken in gang. Hij/zij bespreekt met u ook de uitslagen en de behandelopties. Wij raden u aan, ook uw naasten over uw ziekte te vertellen. Als zij op de hoogte zijn van uw situatie kunt u er makkelijker samen over praten.

Aanspreekpunt

Omdat u gedurende het hele traject met veel verschillende mensen te maken krijgt, is er een vast aanspreekpunt. De oncologie-urologie verpleegkundigen begeleiden u en uw naasten vanaf het moment dat de diagnose is gesteld. Ook kunt u bij hen met uw vragen en problemen terecht. Tevens geven zij u uitleg over de onderzoeken en behandelingen die u zult ondergaan. Ook kunt u een beroep doen op de oncologie-urologie verpleegkundige voor psychosociale begeleiding. Zij coördineert uw zorgpad.

De oncologie-urologie verpleegkundigen zijn van maandag tot en met vrijdag aanwezig en te bereiken via tel. (0523) 276348/276000 toestel 3234 of per e-mail: uro_onco@sxb.nl

Website patiëntenvereniging; www.blaasofnierkanker.nl