Behandeling

De uroloog bespreekt samen met u en uw naasten, voor welke behandeling u in aanmerking komt.

De vervolgbehandeling is afhankelijk van:

 • het soort tumor
 • ingroei in de wand: oppervlakkig of diep
 • het aantal tumoren
 • of er uitzaaiingen zijn
 • de algemene conditie van de patiënt

De meest gebruikte behandelmethoden worden hieronder kort toegelicht. Soms is een combinatie van verschillende behandelingen nodig. Dit hoort u van uw uroloog.

Blaasspoelingen
Het doel is het versterken van de afweer van het lichaam (immunotherapie) of het afbreken van tumorcellen. Door die spoelingen wordt de kans dat de tumor terugkomt kleiner. De vloeistof van die spoelingen bestaat uit een stof die de afweer van de blaas versterkt (zoals BCG-spoelingen). Bij andere spoelingen wordt gebruik gemaakt van een celdodende stof, zoals mitomycine. Deze behandeling vindt op de polikliniek van poli urologie plaats.

Folder blaasspoeling

Bij een spierinvasieve tumor kunnen de volgende behandelingen worden voorgesteld door de uroloog

a)   Verwijderen van de blaas

Wanneer er sprake is van een invasief groeiende tumor, dan kan de blaas verwijderd moeten worden. Er moet dan een nieuw reservoir voor de urine gemaakt worden.
Dat kan zijn:

 • Een urinestoma (bricker): van een klein stukje dunne darm wordt een soort lis gemaakt met een opening via de buik naar buiten. De urineleiders worden in dit dunne lisje vastgemaakt en de urine loopt dan via de opening naar buiten waar het wordt opgevangen in een stomazakje. Deze operatie wordt uitgevoerd in WZA ziekenhuis te Assen.
 • Een neo-blaas (= nieuwe blaas): bij deze techniek wordt een groter stuk dunne darm gebruikt waarvan een reservoir gemaakt wordt. Dit reservoir wordt aangesloten op de eigen plasbuis. Voor deze operatie geldt dat deze wordt uitgevoerd in UMCG te Groningen.

b)     Radiotherapie (bestraling)

Bestraling is een plaatselijke behandeling met als doel de kankercellen te vernietigen, terwijl de gezonde cellen zo veel mogelijk gespaard blijven. De blaas kan ook zowel inwendig als uitwendig bestraald worden.

 • Uitwendige bestraling
  Bij uitwendige bestraling wordt de blaas van buitenaf - door de huid heen - bestraald. De radiotherapeut of radiotherapeutisch laborant zorgt ervoor dat de stralenbundel nauwkeurig wordt gericht en dat het omliggende, gezonde weefsel zo veel mogelijk buiten het te bestralen gebied blijft.
 • Inwendige bestraling
  Bij inwendige bestraling wordt radioactief materiaal in de blaas geplaatst en vindt bestraling van binnenuit plaats. Het voordeel van deze techniek is dat er zo min mogelijk gezond weefsel beschadigd wordt. Inwendige bestraling wordt ook wel brachytherapie genoemd.

De bestralingen vinden plaats bij de radiotherapiegroep te Deventer of UMCG Groningen locatie Emmen of Isala te Zwolle.

Chemotherapie kan in verschillende situaties worden toegepast bij blaaskanker:

 • Neo-adjuvant (voorafgaande aan een operatie)
 • Adjuvant (na de operatie)
 • Palliatief (wanneer er sprake is van een uitgezaaide ziekte)

De uroloog verwijst u hiervoor naar de internist-oncoloog. De oncologieverpleegkundige begeleidt u bij dit traject.