Diagnose

Na verwijzing naar het ziekenhuis door uw huisarts of specialist, krijgt u een afspraak binnen 5 werkdagen . De verwijzing kan plaats vinden naar de Dermatoloog, de Chirurg Oncoloog of de Plastisch Chirurg. De verwijzend huisarts of specialist maakt op het moment van verwijzing een inschatting naar wie de verwijzing het beste kan plaats vinden.

Indien de verwijzend huisarts of specialist vindt dat er sprake is van een verdenking op een melanoom zal hij u verwijzen naar een van de bovengenoemde medisch specialisten. De betreffende specialist zal de plek beoordelen en zo nodig een diagnostische excisie bij u doen. (folder poliklinische ingreep Dermatologie/Chirurgie/Plastische Chirurgie). U krijgt een afspraak voor deze excisie en 7-14 werkdagen na de excisie komt u terug voor de uitslag. In geval van Melanoom zal  er verdere behandeling en eventueel ook aanvullend onderzoek plaats moeten vinden. Afhankelijk van welke specialist de excisie heeft verricht kan het zijn dat u wordt door verwezen naar een ander specialisme.

Indien de verwijzend huisarts of specialist zelf al een diagnostische excisie heeft gedaan waaruit blijkt dat er sprake is van een melanoom  (folder  melanoom) zal hij u verwijzen naar de Chirurg Oncoloog e/o de Plastisch Chirurg. De Chirurg Oncoloog of Plastisch Chirurg zal met u het behandelplan bespreken en indien er sprake is van een grote re-excisie of een re-excisie in het gelaat , handen , voeten , genitaal streek  zal de Chirurg Oncoloog ook de Plastisch Chirurg benaderen. De grootte van de re-excisie is afhankelijk van de Beslowdikte van het melanoom.

Marges re-excisie:
insitu melanoom                    : 0.5 cm
Breslowdikte t/m 2 mm           : 1 cm
Breslowdikte meer dan 2 mm    : 2 cm

Op basis van de kenmerken van het melanoom zal eventueel met u besproken worden of u in aanmerking wilt komen voor een onderzoek naar eventuele uitzaaiingen in de lymfeklieren om u beter te informeren over de prognose. Voor dit onderzoek wordt de schildwachtklier verwijderd. Deze ingreep gebeurt dan tegelijk met de re-excisie.

De re-excisie wordt over het algemeen door een Chirurg Oncoloog of een Plastisch Chirurg uitgevoerd of een combinatie van beide. Als er naast een re-excisie ook een schildwachtklierprocedure (folder schildwachtklier) gedaan moet worden wordt dit laatste altijd gedaan door de Chirurg Oncoloog. Het voorgestelde behandelplan wordt tevens besproken in het MDO. Dit is een Multi Disciplinair Overleg waarin verschillende specialisten gezamenlijk uw situatie bespreken en samen tot een definitief behandelplan komen, bij dit overleg bent u als patiënt niet aanwezig.

De diagnose melanoom kan veel vragen en onzekerheden oproepen. Om u zo goed mogelijk hierin te ondersteunen maakt u tijdens of kort na het diagnosegesprek kennis met de Regieverpleegkundige Oncologie. (folder regieverpleegkundige oncologie)  Zij heeft een begeleidende en ondersteunende rol maar kan ook een direct aanspreekpunt vanuit huis voor u zijn en heeft korte lijnen met uw behandelend specialist (-en).  Zij is rechtstreeks telefonisch voor u bereikbaar.