Operatie

Afhankelijk van de operatie die gepland wordt, kan deze poliklinisch plaats vinden onder lokale verdoving of u wordt opgenomen om de operatie plaats te laten vinden onder narcose of een uitgebreidere blok verdoving. Indien een Anesthesioloog (specialist die narcose of uitgebreidere blok verdoving toedient) nodig is ontvangt u afspraken voor het preoperatief spreekuur. Hier bezoekt u de Anesthesioloog.

U vult een vragenlijst in die vervolgens met u  wordt door genomen, uw medische toestand wordt beoordeeld en u krijgt informatie over de anesthesie die u krijgt. Ook heeft u een gesprek met de opnameverpleegkundige over de voorbereidingen voor de operatie, uw thuissituatie en de nazorg thuis. Wanneer de Anesthesioloog akkoord heeft gegeven voor de operatie ontvangt u via het planbureau  de datum van de operatie per post thuisgestuurd. Wij hanteren de termijn van de re- excisie  volgens de landelijke richtlijn en dat is binnen 6 weken vanaf het eerste polibezoek.

Als de schildwachtklier wordt verwijderd komt u de dag vóór of de ochtend van de operatie naar het ziekenhuis voor de injecties en de schildwachtklierscan. Dit is een poliklinisch onderzoek op de afdeling nucleaire geneeskunde. Indien dit onderzoek de dag vóór de operatie is, mag u na dit onderzoek weer naar huis. U wordt de dag van de operatie in het ziekenhuis opgenomen. Op  de oncologie-afdeling C2 heeft u een opnamegesprek met een verpleegkundige, die u meer informatie over de gang van zaken rondom de opname geeft.

Afhankelijk van hoe u zich na de operatie  voelt kunt u meestal dezelfde dag of de volgende dag  naar huis. U krijgt een afspraak mee voor  de  polikliniek van de specialist (-en) die de operatie heeft / hebben verricht 7 tot 14 dagen na de operatie. Dan hoort u de uitslag van de operatie en hoe het nazorgtraject er uit zal zien.