Zorgpaden Orthopedie

De Saxenburgh Groep heeft verschillende zorgpaden, het doel hiervan is het verlenen van patiëntgerichte, veilige en doelmatige zorg. Een zorgpad geeft helderheid over de stappen in het zorgproces; het geeft aan welk traject een patiënt doorloopt en wie op welk moment welke acties onderneemt. Het zorgpad is niet gericht op de individuele patiënt, maar helpt bij het maken en organiseren van de zorgverlening voor een bepaalde groep patiënten.

Bekijk onze Orthopedische zorgpaden door hieronder te klikken op het juiste zorgpad:

Zorgpad Totale heup
Zorgpad totale knie of halve knie
Zorgpad Voorste Kruisbandreconstructie