Operatie

Voordat u geopereerd wordt, krijgt u eerst een preoperatieve screening. U moet hiervoor naar de anesthesioloog, de arts die de narcose toedient. Tijdens de screening krijgt u informatie over de narcose en vindt een klein vooronderzoek plaats. Hierin wordt onder andere uw lichaamsgewicht, hartfrequentie en bloeddruk opgemeten en krijgt u een aantal vragen over uw medische conditie.

Afhankelijk van uw thuissituatie en de zwaarte van de operatie kan soms thuiszorg nodig zijn. Bespreek dit van tevoren met uw chirurg of huisarts. De duur van de operatie verschilt per ingreep. Soms duurt de operatie nog geen half uur, soms zijn enkele uren nodig. Houdt u er wel rekening mee dat er een kans bestaat dat de chirurg in bepaalde gevallen moet beslissen tot een ‘gewone’ buikoperatie over te gaan.

De conventionele methode

Hierbij maakt de chirurg een snee in de buikwand ter plaatse van de breuk. De uitstulping van het buikvlies kan hij zo wegnemen. Zo nodig herstelt hij de opening of  zwakke plek in de buikwand. Daarbij verstevigt hij de buikwand door gebruik te maken van het weefsel van de buikwand zelf of door er een stukje kunststof in te hechten. Dit kunststof materiaal is veilig en wordt in het algemeen goed door het lichaam geaccepteerd.

De laparoscopische methode (kijkoperatie)

Bij deze methode maakt de chirurg een aantal kleine sneetjes in de buikwand. Hierdoor kan hij kleine instrumenten naar binnen brengen, zoals een dunne buigzame slang met lampjes en lenzen, die weer verbonden is met een TV -monitor. De operatie kan zo vanuit de binnenzijde van de breuk uitgevoerd worden, terwijl de chirurg zijn handelingen op het Tv-scherm ziet. Bij deze methode haalt hij de uitstulping van het buikvlies weg. Meestal herstelt de arts de opening of zwakke plek in de buikwand met een stukje kunststof. Deze methode is niet voor iedere patiënt geschikt. De arts zal met u bespreken welke techniek in uw geval het meest geschikt is.