Polikliniek Pijn

Reden voor een huisarts of specialist om u door te verwijzen naar de pijnpolikliniek is dat ondanks verschillende behandelingen en/of operaties een pijnklacht blijft voortbestaan. Uw behandelend specialist of huisarts stuurt een consult aanvraag met uw medische gegevens naar de pijnpolikliniek. Omdat meerdere factoren een rol kunnen spelen is het van belang om de pijnklacht en de gevolgen ervan grondig te inventariseren. Daarom wordt er gebruik gemaakt van een uitgebreide vragenlijst. Deze wordt samen met de oproep voor het spreekuur toegestuurd.

Om tot een goed behandeladvies te komen, moet een diagnose gesteld worden. Daartoe dient het kennismakingsgesprek en aanvullend onderzoek. In dit gesprek, dat plaats vindt op de polikliniek, wordt in eerste instantie naar uw pijnverhaal geluisterd. Aanvullend vindt er een lichamelijk onderzoek plaats gericht op uw pijnklachten. Informatie vermeld in de verwijsbrief van de huisarts of andere specialist wordt bij de verkregen gegevens gevoegd: het betreft met name informatie van specialisten die u in verband met uw pijnklachten reeds eerder bezocht, alsmede gegevens over reeds verrichte onderzoeken. Zonodig wordt aanvullend bloed- of röntgenonderzoek verricht. Als alle zaken op een rijtje staan, wordt de diagnose gesteld. Deze wordt tezamen met u besproken. Er wordt gekeken of een behandeling bij ons mogelijk is. Is dit het geval, dan krijgt u een afspraak mee en volgt de behandeling binnen enkele weken. U wordt behandeld door de specialist die u op het spreekuur heeft gezien.

Voor meer informatie kunt u de folder van Polikliniek Pijnbestrijding downloaden.

 

Klik hier voor de wachttijden.

Het ziekenhuis beschikt over een multidisciplinair pijnteam waarin verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn o.a. revalidatie arts, fysiotherapeut, klinisch psycholoog, anesthesioloog. Dit team komt bij elkaar om patiënten te bespreken waarvan de problematiek discipline overschrijdend is. Één van de leden van het team presenteert de patiënt waarna besloten wordt hoe het verder moet met de behandeling. Het voordeel hiervan is dat de patiënt sneller terecht komt bij de discipline of disciplines waar hij of zij het beste thuis hoort.