Afdeling Ergotherapie

De afdeling Ergotherapie maakt, samen met de afdelingen fysiotherapie, logopedie en maatschappelijk werk, deel uit van de afdeling revalidatie binnen het Röpcke-Zweers Ziekenhuis.

Ergotherapie is bedoeld voor volwassenen en kinderen die beperkt zijn in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten in de woon-, werk- en/of leefomgeving. Deze activiteiten kunnen betrekking hebben op het wassen, aankleden, (huishoudelijk) werk, school, vrijetijdsbesteding of verplaatsen binnen- en buitenshuis. De ergotherapeut bekijkt samen met u welke mogelijkheden er zijn om dagelijkse activiteiten weer zelfstandig, veilig en/of met minder klachten uit te voeren. Voor een behandeling op de afdeling ergotherapie is een schriftelijke verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts. Zodra de verwijzing bij de afdeling ergotherapie binnen is, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

De ergotherapeut kan op alle verpleegafdelingen in het ziekenhuis ingeschakeld worden op verwijzing van de behandelend arts. De ergotherapeut heeft verschillende behandelmogelijkheden. Deze kunnen gericht zijn op:

Mobiliseren
Het behouden en vergroten van uw beweeglijkheid en de mogelijkheden om u te verplaatsen. Dit betekent dat de ergotherapeut u bijvoorbeeld een verantwoorde lig- en zithouding aanleert. Het is ook mogelijk dat ze u adviseert om gebruik te maken van een rolstoel en leert u dan ook om met de rolstoel om gaan. Denk hierbij aan het veilig rijden met de rolstoel en hoe u vanuit de rolstoel naar het toilet kunt gaan.

Beweging en gevoel
De ergotherapeut kan vaststellen hoe goed u uw arm en/of hand kunt gebruiken en helpt om bewegingen die moeilijk voor u zijn, te trainen, zodat u uw arm en/of hand zo goed mogelijk kunt gebruiken. Als er weinig tot geen herstel optreedt of als verder herstel niet meer te verwachten is, leert de ergotherapeut u omgaan met deze bewegingsbeperking. Als het gevoel in uw arm verminderd is, zal de ergotherapeut dit proberen te trainen of u leren omgaan met dit verminderde gevoel.

Denken en waarnemen
Hieronder vallen onder andere problemen zoals geheugenverlies. Het niet meer herkennen van voorwerpen en het in een verkeerde volgorde uitvoeren van handelingen kan uw dagelijkse activiteiten bemoeilijken. U vergeet bijvoorbeeld uw afspraken, herkent een kledingstuk niet of kunt niet zelfstandig koken. De ergotherapeut stelt samen met u vast waar uw problemen en mogelijkheden liggen en geeft u tips of helpt u bij het aanleren van technieken om deze activiteiten weer zelfstandig uit te kunnen voeren. Denk hierbij aan het leren omgaan met een agenda, of het leren aankleden of koken volgens een stappenplan.

Dagelijkse activiteiten
Als u beperkingen ondervindt tijdens het uitvoeren van uw alledaagse activiteiten, bijvoorbeeld  bij het wassen, aankleden, eten en koken, kan de ergotherapeut deze opnieuw of op een aangepaste manier met u trainen. De ergotherapeut kan u ook begeleiden bij het inventariseren en aanvragen van hulpmiddelen die nodig zijn om in huis zelfstandig te kunnen functioneren. Na verwijzing van de behandelend arts komt de ergotherapeut bij u langs. Er wordt een behandelplan opgesteld waarin de bovenstaande behandelmogelijkheden aan bod kunnen komen.