Poliklinische Fysiotherapie

Na ontslag uit het ziekenhuis wordt een eventuele vervolgbehandeling in principe overgedragen aan een fysiotherapeut in uw woonomgeving. In een aantal gevallen kunt u voor specialistische behandelingen nog steeds op onze polikliniek terecht. Ook na een bezoek aan een specialist op de polikliniek kunt u verwezen worden naar de afdeling fysiotherapie.

De afdeling fysiotherapie maakt, samen met de afdelingen ergotherapie, logopedie en maatschappelijk werk, deel uit van de afdeling revalidatie binnen het Röpcke-Zweers Ziekenhuis.

Poliklinisch worden de volgende fysiotherapeutische behandelingen aangeboden:

  • Hartrevalidatie
  • Longrevalidatie
  • Longreactivatie
  • Astma bij kinderen
  • Bekken- en bekkenbodemtherapie
  • Voorste kruisbandrevalidatie
  • Vaattraining
  • Begeleiding/ voorlichting voor en na opname
  • Eénmalige consulten op verzoek van specialist
  • Poliklinische revalidatie


U vindt ons op de begane grond van het Röpcke Zweers Ziekenhuis. De afdeling fysiotherapie is bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 – 16.30 uur.

Hartrevalidatie
Als u hartklachten heeft of opgenomen bent geweest in het ziekenhuis voor een hartinfarct, dotterprocedure of hartoperatie, kunt u in aanmerking komen voor hartrevalidatie. Daarnaast is revalidatie mogelijk voor patiënten met hartfalen en patiënten met een ICD (internal cardiac defibrillator). Klik voor meer informatie: patiëntenfolder hartrevalidatie.

Longrevalidatie
Als longpatiënt wordt u veelvuldig met uw lichaam geconfronteerd. Door u een longrevalidatieprogramma aan te bieden, willen wij proberen u inzicht en vaardigheden te geven om beter met uw ziekte om te gaan. Naast de fysieke training zijn er voorlichtingsbijeenkomsten en bestaat er de mogelijkheid om ook andere disciplines (bijv. maatschappelijk werk, diëtist en ergotherapie) ‘mee te laten kijken. Klik voor meer informatie: patiëntenfolder longrevalidatie

Longreactivatie
De longreactivatie is een langdurige fysieke training voor patiënten met een ernstige chronische longaandoening.  Zoals veel ‘lotgenoten’ zijn de meeste deelnemers afhankelijk van zuurstof. Zij hebben specifieke fysiotherapeutische begeleiding nodig om op een goede manier om te gaan met de beperkingen die horen bij hun longaandoening. Daarnaast is het lotgenotencontact erg belangrijk.

Astma bij kinderen
Speciaal voor jongeren met astma geven wij een cursus waarin wij jongeren theoretische en praktische kennis bijbrengen over astma, medicatie enzovoorts. Het doel van de cursus is om jongeren zelfstandiger leren omgaan met de beperkingen die de aandoening voortbrengt. Deze cursus is opgezet in samenwerking met de kinderafdeling en wordt ondersteund door het Astmafonds.

Bekken- en bekkenbodemtherapie

De fysiotherapeut behandelt op verwijzing van een specialist bekken – en bekkenbodemklachten. Deze klachten kunnen bij zowel mannen, vrouwen als kinderen voorkomen. Het bekken en de bekkenbodem vormen een complex gebied waar verschillende klachten kunnen ontstaan. Het kan soms zinvol zijn dat er meerdere behandelaars bij betrokken worden. Indien dit wenselijk is, zal dit met u besproken worden. Klik voor meer informatie over de fysiotherapeutisch behandeling  bij bekkenbodemproblemen: folder fysiotherapie bij bekkenbodemproblemen.