Verpleegafdeling Gynaecologie en Verloskunde

Zodra u de warme en plezierige sfeer ervaart op onze afdeling, is de keuze tussen thuis of bij ons bevallen snel gemaakt. Bevallen in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis is bevallen in een professionele omgeving met uitstekende zorg, terwijl het voelt alsof u thuis bent.

Ook uw partner heten wij van harte welkom en zullen wij op dezelfde manier ontvangen. De verpleegafdeling wordt verdeeld in drie units, namelijk gynaecologie & zwangeren, kraamvrouwen en de kraamsuites.
De verpleegafdeling en verloskamers bevinden zich in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis te Hardenberg. De verpleegafdeling Gynaecologie en verloskunde vindt u op de derde verdieping van het ziekenhuis. Ons toch al brede scala aan aandachtsgebieden wordt de komende jaren nog verder uitgebreid. De verloskamers zijn verbouwd tot huiselijke kraamsuites. Onze afdeling bestaat uit een consultkamer, 5 2-persoonskamers, 1 1-persoonskamer en 4 kraamsuites.

Op de afdeling verplegen wij zwangere vrouwen, bij wie een complicatie is opgetreden. Hierbij kunt u denken aan een hoge bloeddruk, groeiachterstand, vaginaal bloedverlies of gebroken vliezen. Sommige vrouwen liggen hier enkele dagen, andere moeten soms een paar weken op onze afdeling verblijven. Zwangeren met een zwangerschapsduur onder de 32 weken, waarvan verwacht wordt dat ze voordat zij de 32 weken hebben gehaald gaan bevallen, worden  onder andere doorverwezen naar de Isala klinieken in Zwolle.

Wanneer u voor een geplande opname naar de afdeling gynaecologie/verloskunde komt, heeft u eerst een gesprek met een verpleegkundige op de polikliniek. Zij vertelt u over de gang van zaken op de afdeling en over wat u kunt verwachten. Als u wordt opgenomen voor een operatie, krijgt u ook een afspraak voor de anesthesist. U kunt vragen stellen en aangeven of er rondom uw zorg eventuele bijzonderheden zijn. Als het om een niet geplande opname gaat zal de verpleegkundige op de afdeling u de gang van zaken op de afdeling uitleggen en vervolgens een opnamegesprek met u voeren waarin zij u om informatie vraagt en waarin er voor u gelegenheid is om vragen te stellen. Zie ook het specialisme Gynaecologie en Verloskunde en de pagina met meer informatie over de kraamvrouwen en kraamsuites

Gezonde zuigelingen liggen dag en nacht bij hun moeder op de kamer. Baby’s die te vroeg geboren zijn, te klein zijn of ziek, verblijven op de kinderafdeling van ons ziekenhuis, op de vierde verdieping. Indien de moeder bij ons verblijft, wordt een cameraverbinding tot stand gebracht, zodat de moeder haar kind op de televisie in haar kamer kan zien. Ouders kunnen hun baby ook thuis zien via de webcam. Dit is vrij uniek in de Nederlandse ziekenhuizen. De verpleegkundige van de baby en van de kraamafdeling onderhouden dagelijks contact.