Verpleegafdeling Hematologie

De hematologie houdt zich bezig met ziekten van het bloed, het beenmerg en de lymfeklieren. Dit kunnen zowel kwaadaardige ziekten (kanker) zijn, als goedaardige ziektebeelden.Tijdens uw ziekteproces kan het nodig zijn dat u wordt opgenomen in het ziekenhuis. Dit zal in principe op de afdeling interne geneeskunde gebeuren.

Voor het toedienen van een bloedtransfusie wordt u voor één of eventueel twee dagen opgenomen, dit hoeft niet altijd op de interne afdeling te zijn.  Als er sprake is van een kwaadaardige hematologische aandoening zal de oncologieverpleegkundige (een gespecialiseerd verpleegkundige) u begeleiden. Daarnaast kunt u tijdens uw behandeltraject ook in contact komen met andere disciplines, zoals de verpleegkundige van de dagbehandeling oncologie en de nurse practitioner oncologie. Wanneer er bij u sprake is van een hematologische aandoening wordt u gezien door een internist(-hematoloog). Bloedonderzoek is hierbij vrijwel altijd noodzakelijk.

Afhankelijk van uw ziekte kan er een chirurg gevraagd worden een biopt te nemen uit een lymfeklier om een diagnose te bevestigen. Soms is het nodig om een scan of een röntgenfoto te maken of een beenmergonderzoek te verrichten. Dit laatste onderzoek wordt op de dagbehandeling onder plaatselijke verdoving verricht waarbij een klein stukje van het beenmerg achter uit het heupbeen wordt verwijderd. Wij werken nauw samen met de afdeling hematologie in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).  Er zijn regelmatig overlegsituaties en als het niet mogelijk is een bepaalde behandeling in ons eigen ziekenhuis uit te voeren, kan het zijn dat u doorverwezen wordt naar het UMCG in Groningen. Daarnaast werken wij samen bij de uitvoering van bepaalde studies.

Als er sprake is van een kwaadaardige aandoening kan het nodig zijn dat u behandeld wordt met chemokuren. Deze kuren worden gegeven op de afdeling voor dagbehandeling. Soms is het nodig dat u bestraald wordt. Hiervoor werken wij samen met de Radiotherapiegroep. Meer informatie vindt u op de website.