Verpleegafdeling Longgeneeskunde

Bij ziekenhuisopname omringen wij u met de best mogelijke zorg en behandelingen en proberen uw verblijf zo prettig mogelijk te maken.

Op de beschouwende verpleegafdeling worden de longartsen ondersteund door verpleegkundigen, roomservice medewerkers en afdelingssecretaresses. Er werken ook leerling-verpleegkundigen en stagiaires.

Dagelijks wordt door een wekelijks wisselende longarts visite gelopen. Tijdens de visite worden de uitslagen van onderzoeken en het behandelplan besproken. Een verpleegkundige is aanwezig tijdens de visite. Bij elke opgenomen patiënt wordt vóór het ontslag de zorglast beoordeeld en wordt in samenspraak met patiënt en familie door de transferverpleegkundige besproken of (extra) thuiszorg geregeld moeten worden om de zorg na ontslag goed te laten verlopen. Soms worden patiënten ook tijdelijk overgeplaatst naar een revalidatie afdeling van een verpleeghuis, dit betreft met name ouderen die veel zorg nodig hebben en waarbij herstel langere tijd zal duren.

Afdeling C2 is de oncologieafdeling bestemd voor (long)kankerpatiënten. Op deze afdeling werken speciaal geschoolde verpleegkundigen, die behandelingen geven bijv. chemotherapie en patiënten met kanker begeleiden.

Afdeling D3 is de dagbehandeling waar patiënten worden opgenomen voor onderzoeken of behandelingen die enkele uren duren.