Medische Microbiologie en Infectiepreventie

De Medische Microbiologie in de Saxenburgh groep wordt verzorgd door de afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie van de Gelre Ziekenhuizen.

In het laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectiepreventie onderzoeken we patiëntenmateriaal op micro-organismen (bacteriën, schimmels, gisten, parasieten en virussen) die mogelijk een infectie hebben veroorzaakt. De artsen-microbioloog adviseren de behandelend artsen over diagnostiek en behandeling van infectieziekten.