Verpleegafdeling Neurologie

Tijdens uw opname verblijft u op de verpleegafdeling Interne / neurologie . Wij omringen u met de best mogelijke behandelingen en zorg en proberen uw verblijf ondanks alles, zo prettig mogelijk te maken.

De neurologen behandelen patiënten met epilepsie, hoofdpijn, duizeligheid, evenwichtstoornissen en pijnklachten op basis van zenuwbeknelling. Ook mensen met een hersenziekte worden behandeld of begeleid door de neuroloog. Hierbij kunt u denken aan aandoeningen als de ziekte van Parkinson, de ziekte van Alzheimer of multiple sclerose en patiënten met beroertes, hersentumoren of schedel-hersenletsel door een ongeval. Daarnaast worden er gespecialiseerde behandelingen uitgevoerd voor een geselecteerde groep patiënten met Multiple Sclerose (Tysabri), de Ziekte van Parkinson (Duodopa) of ontstekingsachtige zenuwaandoeningen (immunoglobine) of dystonie (botulinetoxine).

Binnenkomst afdeling

Bij binnenkomst op de afdeling interne / neurologie kan de deur gesloten zijn met een draaiknop. Dit is niet ongastvrij bedoeld, maar heeft alles te maken met de veiligheid van onze patiënten. U kunt hierbij denken aan verwarde patiënten die zelf de weg niet terug kunnen vinden. Als de deur gesloten is, staat dit aangegeven op een kaart op de deur. Wij vragen u vriendelijk hiermee rekening te houden bij het binnenkomen en verlaten van de afdeling.

De dagbehandeling is bedoeld voor behandelingen als infusietherapie en Botolinetoxine injectie therapie. Daarnaast is er een speciale dagbehandeling voor mensen met het carpale tunnel syndroom en kunt u op de dagbehandeling terecht voor diagnostische onderzoeken, zoals bijvoorbeeld een ruggenprik .

De acute opvang voor patiënten met een beroerte vindt plaats op een onze gespecialiseerde Stroke Unit. Hier wordt gewerkt volgens een vaststaand protocol, waardoor de onderzoek direct plaats kan vinden en de behandeling zo snel mogelijk kan worden ingezet. Als u een herseninfarct heeft gehad en binnen viereneenhalf uur na het ontstaan van de klachten op deze afdeling aanwezig bent, kunt u met een sterke bloedverdunner (trombolyse) behandeld worden om de gevolgen van het herseninfarct tegen te gaan.

Wordt u na een beroerte opgenomen op onze afdeling, dan krijgt u van ons de voorlichtingsmap beroerte/ CVA. Folder: “Weer thuis na een beroerte”.

Wanneer u door de mate van uitvalsverschijnselen (tijdelijk) niet naar huis kunt, is soms een overbruggende opname in een verpleeghuis nodig. In dat geval komt u terecht op de zogenaamde Schakelunit in Clara Feyoena Heem in Hardenberg of in het Aleida Kramer in Coevorden. Tijdens uw revalidatieperiode doen we samen met u onze uiterste best om ervoor te zorgen dat u naar verloop van tijd weer naar huis kunt, al dan niet met ondersteuning van thuiszorg.

Na de opname wordt u uitgenodigd voor een gesprek bij de neuroloog en de CVA verpleegkundige. Daarnaast kunt u eventueel deelnemen aan een nazorggroep voor mensen met een beroerte.

Zorgketen CVA
De Saxenburgh groep vormt samen met Carinova een zorgketen voor CVA-patiënten. Dit betekent dat er onderling afspraken zijn gemaakt over de behandeling, revalidatie en de nazorg voor deze patiënten. Ook huisartsen zijn betrokken in deze zorgketen en daarnaast wordt nauw samengewerkt met revalidatiecentrum de Vogellanden te Zwolle en Het Roessingh te Enschede.

Een keer per maand wordt het NAH café georganiseerd, een ontmoetingsplek voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel. Ook partners, mantelzorgers, familieleden, vrienden en andere belangstellenden zijn van harte welkom. In café Vechtdal worden wisselende onderwerpen besproken in een gezellige ontspannen sfeer. Het accent ligt op contact, herkenning, erkenning en voorlichting. Een plek waar u niet steeds hoeft uit te leggen wat er aan de hand is.

Het NAH café wordt gerealiseerd door de  volgende instanties: Saxenburgh Groep, InteraktContour, Carinova Mantelzorg in samenwerking met de Nederlandse patiënten vereniging: Hersenletsel.nl

Zie hier het: Jaaroverzicht 2017 NAH-Café