Afdeling Nucleaire Geneeskunde

Wanneer Nucleaire Geneeskunde wordt ingezet om u te onderzoeken, krijgt u, afhankelijk van het te onderzoeken orgaan, de nucleaire stof toegediend via een injectie, voedsel of door inademing. Deze stof is altijd onschadelijk en verblijft maar kort in het lichaam. De stof verzamelt zich in het lichaamsdeel of orgaan dat men wil onderzoeken. Vervolgens neemt u plaats onder een speciale camera, die de straling opvangt en omzet in een afbeelding. Op basis hiervan stelt de nucleaire geneeskundige een diagnose.

Zo kan bijvoorbeeld een scheurtje in een bot heel duidelijk te zien zijn, want de radioactieve stof verzamelt zich rond de plaatsen waar het botweefsel zeer actief is en dat is altijd het geval op plaatsen waar het bot beschadigd is. Op eenzelfde soort manier kunnen ook andere lichaamsdelen en organen worden onderzocht, zoals de hartspier, schildklier en de hersenen.

De afdeling Nucleaire geneeskunde is, met uitzondering van de woensdag, dagelijks open.  Voor de woensdag gelden afwisselende tijden. Als u moet worden opgenomen op onze afdeling, gebeurt dat niet in Hardenberg, maar wordt u doorverwezen naar het Diaconessenhuis in Meppel. De opname wordt geregeld via het secretariaat in het Diaconessenhuis in Meppel.

 

De Nucleair Geneeskundigen werken in een regionaal samenwerkingsverband ook in Bethesda Ziekenhuis Hoogeveen, Diaconessenhuis Meppel, Schepersziekenhuis Emmen en Isala Klinieken te Zwolle. Behalve de nucleair geneeskundigen komt u op de afdeling ook in aanraking met de Medische Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige(MBB-ers), ook wel laborant genoemd. MBB-ers zijn de mensen die het onderzoek uitvoeren, dus de foto's maken en de onderzoeken uitwerken. De secretaresse is het eerste aanspreekpunt op de afdeling. Zij voert patiëntengegevens in, plant de afspraken, beantwoordt de telefoon en werkt de verslagen in de computer uit.De apotheker heeft de eindverantwoordelijkheid voor het verstrekken van de radiofarmaca en de klinisch fysicus heeft de eindverantwoordelijkheid voor de apparatuur.

Wanneer uzelf of iemand in uw omgeving wordt geconfronteerd met een bepaalde ziekte of aandoening, kan dat veel vragen oproepen. In zo’n geval bent u bij een patiëntenvereniging aan het goede adres. Zij behartigen belangen van patiënten, zorgen voor informatie, zetten zich in voor onderzoek en brengen lotgenoten met elkaar in contact.
 
Adressen en informatie over patiëntenverenigingen vindt u via de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie. Deze federatie maakt zich hard voor patiëntenrechten, goede informatie en financiële solidariteit en is te vinden op www.npcf.nl

Website afdeling:
http://www.sazinon.nl