Polikliniek Oncologie

De specialisten houden spreekuren op verschillende locaties, waarmee de slogan ‘goede zorg, dichterbij beter’ uitstekend tot uiting komt. Naast deze spreekuren bestaan er ook gespecialiseerde spreekuren, die door de verpleegkundig specialist oncologie, onder supervisie van een internist-oncoloog, wordt uitgevoerd.

Wanneer u een afspraak op de polikliniek Oncologie heeft, ontmoet u een of meerdere zorgverleners van ons Oncologie team; een aantal medisch specialisten met expertise op het terrein van oncologie en een aantal verpleegkundigen die zich verder gespecialiseerd hebben in alle facetten van de behandeling en begeleiding van kankerpatiënten. Deze verpleegkundigen zijn aanspreekbaar bij vragen en problemen en dragen zorg voor de praktische gang van zaken tijdens de behandeling.

Voor informatie kunt u bellen: van maandag t/m vrijdag van 9-16 uur

Zorgpaden

Meer informatie over de Zorgpaden Oncologie vindt u hier.

Wanneer u geconfronteerd wordt met de diagnose kanker, brengt dit vragen en onzekerheden met zich mee. De regieverpleegkundige oncologie is een verpleegkundige die zich gespecialiseerd heeft op het gebied van kanker (oncologie) en werkt nauw samen met uw medisch specialist en met andere hulpverleners binnen en buiten het ziekenhuis. Het persoonlijk contact kan per oncologie patiënt
verschillend zijn, afhankelijk van de situatie.

 

Er zijn verschillende methoden om kanker te behandelen. Soms is één soort behandeling voldoende, maar vaak bestaat een behandeling uit een combinatie van verschillende methodes. Afhankelijk van onder andere het stadium van de ziekte, uw leeftijd en uw algehele conditie, bepaalt de specialist voor welke behandeling u in aanmerking komt.

Doel van de behandeling
De behandelingsmethoden voor kanker kunnen een wisselend doel hebben. Artsen gebruiken doorgaans de volgende indeling:

  • Een curatieve behandeling is erop gericht om iemand te genezen
  • Een adjuvante behandeling kan worden gegeven na een curatieve behandeling. Na een operatie kan bijvoorbeeld chemotherapie worden gegeven om eventuele niet-waarneembare uitzaaiingen te bestrijden. De adjuvante behandeling is dus een toegevoegde behandeling die bedoeld is om een beter eindresultaat te bereiken.
  • Een neo-adjuvante behandeling kan worden gegeven vóór een curatieve behandeling. Bijvoorbeeld een bestraling vóór een operatie om de tumor te verkleinen. De neo-adjuvante behandeling is ook gericht op een beter eindresultaat.
  • Een palliatieve behandeling is gericht op het afremmen van de ziekte en/of het verminderen van klachten wanneer de ziekte niet meer te genezen is.

Wanneer uzelf of iemand in uw omgeving wordt geconfronteerd met een bepaalde ziekte of aandoening, kan dat veel vragen oproepen. In zo’n geval bent u bij een patiëntenvereniging aan het goede adres. Zij behartigen belangen van patiënten, zorgen voor informatie, zetten zich in voor onderzoek en brengen lotgenoten met elkaar in contact.
 
Adressen en informatie over patiëntenverenigingen vindt u via de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie. Deze federatie maakt zich hard voor patiëntenrechten, goede informatie en financiële solidariteit en is te vinden op www.npcf.nl

Voor lotgenotenconctact in de regio kunt u onder andere terecht het Vechtgenotenhuis in Ommen. www.vechtgenoten.nl

Workshop 'Look Good Feel Better'

Naast de lichamelijke en emotionele problemen die kanker met zich meebrengt, kan ook uw uiterlijk behoorlijk veranderen. Deze workshop ondersteunt u hierbij.
Voor meer informatie kijk op Look Good Feel Better

Psychosociale zorg

Voor evt adviezen bij de verwerking van de gevolgen van de behandeling kunt u doorverwijzen worden voor aanvullende hulp.
Voor meer informatie kijk op Psychosociale zorg

Diëtiste

Een diëtiste geeft advies over goede voeding of helpt bij het oplossen van voedingsproblemen. Wanneer u bijvoorbeeld veel voedsel niet meer kunt verdragen, teveel gewicht verliest of wanneer u juist aversie van eten heeft kunt u dit bespreken met een diëtist. De regieverpleegkundige kan u verwijzen.