Polikliniek Reumatologie

De afdeling Reumatologie werkt voor de behandeling en diagnostiek van reumatische aandoeningen samen met onder andere de afdelingen Orthopedie, Revalidatie, Dermatologie, Interne geneeskunde/Nierziekten en Neurologie.

Voorbeelden van reumatische ziekten zijn:

  • Artrose, osteoporose
  • Locale (dystrofie, solitaire schouderklacht) en
    diffuse pijnbeelden (fibromyalgie) 
  • Jicht of pseudojicht
  • Infectieuze artritis
  • Polymyalgia rheumatica (spierreuma) en arteriitis temporalis (RCA)
  • Systemische autoimmuun aandoeningen: Reumatoïde Artritis (RA), Artritis psoriatica (PsA) en spondylitis ankylopoetica (AS)
  • Andere auto-immuunziekten, zoals systemische lupus erythematosus, vasculitis, myositis, Sjögren en systemische sclerose.

Klik hier voor meer informatie over afspraak maken en bereikbaarheid.

Klik hier voor de wachttijden.

Het grootste deel van de reumatologische behandeling vindt poliklinisch plaats. Tijdens de eerste afspraak, die ongeveer een half uur duurt, heeft u een gesprek met de reumatoloog  waarin u over uw situatie en klachten vertelt. U wordt vervolgens onderzocht, waarbij niet alleen wordt gekeken naar uw gewrichten, maar ook naar uw hart en longen.Na het onderzoek worden de bevindingen van de reumatoloog met u besproken. Mogelijk wordt meteen een behandeling ingesteld. U krijgt een afspraak voor een tweede bezoek, meestal ongeveer na een maand. Aanvullend onderzoek kan nodig zijn zoals bloedonderzoek en/of röntgen foto’s. Houdt dus rekening hierbij met variabele wachttijden. Het kan ook gebeuren  dat u terug wordt verwezen naar uw huisarts of dat u een afspraak bij de reumaconsulente krijgt. Uw huisarts wordt per brief op de hoogte gehouden over uw behandeling.

Controle afspraak
Als  aanvullend onderzoek en/of röntgenfoto’s nodig zijn, krijgt u een controle afspraak van ongeveer vijftien minuten voor het bespreken van de uitslagen en eventuele behandeling. Het is praktisch gezien niet haalbaar om tussentijds telefonisch contact te hebben over de uitslagen. Vervolgens wordt u of terugverwezen naar uw huisarts of blijft u onder controle van de reumatoloog. Wanneer regelmatig onderzoek wordt verricht en u prijs stelt op een snelle uitslag hiervan, dan kunt u afspreken om een weken vóór het polikliniekbezoek bloedonderzoek te laten verrichten en de eventueel röntgenfoto’s te laten maken. Als u dan bij uw arts op het spreekuur komt, zijn de uitslagen beschikbaar.

Echospreekuur
Soms is een echografisch onderzoek van een gewricht of pees nodig. De opgebouwde ervaring met het gebruik van dit apparaat maakt het mogelijk om snelle diagnostiek en therapie te bieden voor lokale reumatische problemen. Dit kan soms tijdens uw controlebezoek plaats vinden. Het kan ook zo zijn dat er een aparte afspraak voor wordt gemaakt, waardoor er meer tijd aan besteed kan worden. 
 
Locale gewrichtpunctie en injecties
Voor zowel diagnostiek als behandeling kan het nodig zijn wat vocht uit een gewricht te halen (punctie). Een injectie kan ook worden verricht in bijvoorbeeld een ontstoken gewricht of pees.