RevalidatieUnit Vechtdal

De meeste mensen kunnen na hun ontslag uit het ziekenhuis meteen weer naar huis om daar verder te herstellen. Toch lukt dat niet voor alle mensen, bijvoorbeeld na een operatie of hersenbloeding meer tijd nodig heeft om weer zelfstandig in de eigen omgeving te kunnen zijn. Voor deze mensen organiseert de Saxenburgh Groep revalidatiezorg

De doelstelling is om in een revalidatiesetting in een korte periode weer dermate herstellen dat terugkeer naar eigen woonsituatie weer mogelijk is. Het is niet altijd noodzakelijk om gedurende de hele revalidatieperiode opgenomen te zijn. De behandeling kan zo overgaan in een programma overdag, zodat u de overige tijd in uw eigen woonomgeving bent.

Samen werken aan de best passende zorg

Tijdens uw revalidatie wordt u begeleid door een multidisciplinair team onder leiding van een specialist ouderengeneeskunde of een revalidatiearts. Samen met u en uw familie wordt een revalidatieplan opgesteld waarin staat welke zorg en vooruitgang u kunt verwachten. Overleg binnen het zorgteam is er dagelijks. Tevens is er regelmatig overleg met u om de voortgang ten opzichte van het revalidatieplan te bespreken. Wij werken hierbij, indien nodig voor uw herstel, nauw samen met revalidatiecentrum ‘t Roessingh.

Uit welke zorg uw revalidatie zal bestaan is afhankelijk van uw omstandigheden. Zo kan het multidisciplinair team bestaan uit een specialist ouderengeneeskunde, revalidatiearts, eerst verantwoordelijk verzorgende, fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist en/of een psycholoog.