Trombosedienst

Als u een bezoek brengt aan de Trombosedienst, is dat in de meeste gevallen om de mate van stolling in uw bloed te bepalen. De bepaling van de stollingstijd van het bloed wordt uitgedrukt in International Normalized Ratio (INR). De bepaling vindt plaats in het Klinisch chemisch laboratorium van het Röpcke-Zweers ziekenhuis in Hardenberg.

Trombosedienst | Aanmelding

Aanmelding bij de trombosedienst moet schriftelijk gebeuren door de behandelend arts via een daartoe bestemd (her)aanmeldingsformulier. Dit (her)aanmeldingsformulier (pdf) moet zo volledig mogelijk ingevuld worden en voorzien van een handtekening. Het kan aan de patient worden meegegeven voor de eerste controle. Om een effectief en veilig doseringsadvies te kunnen geven, vragen wij u onderstaande gegevens duidelijk op het (her)aanmeldingsformulier te noteren:

  • type coumarine
  • indicatie antistollingsbehandeling
  • (relatieve) contra-indicatie antistollingsbehandeling
  • dosering afgelopen 4-7 dagen
  • laatste INR uitslagen (indien bekend)
  • medicijngebruik
  • voorlopige stopdatum.


Zie voor meer informatie tevens www.fnt.nl (website van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten).

Een onderdeel van de Trombosedienst is het zelfmanagement. Hiervoor volgt de patient een cursus om door middel van een vingerprik zelf bloed af te nemen en met behulp van een zelfmeetapparaat de INR-waarde te bepalen. Met deze INR-waarde kan de patiënt dan zelf de antistollingsdosering bepalen. Deze werkwijze geeft de patiënt een grote mate van vrijheid bij zijn activiteiten en vermindert het bezoek aan de Trombosedienst tot een minimum. Klik hier voor de trombose kaart.

In principe meldt u zich altijd met een afspraak bij de Trombosedienst of één van de prikposten van de Saxenburgh Groep. Klik hier voor de plaats en openingstijden van de Trombosedienst en de prikposten.

De bloedafname in de Trombosedienst wordt verricht door daartoe bevoegde medewerkers. Dit kunnen gediplomeerde analisten, verpleegkundigen of doktersassistenten zijn.

Artsen en patiënten stellen hoge eisen aan de betrouwbaarheid van de in bloed uitgevoerd onderzoek.
In samenwerking met de CCKL (www.cckl.nl)  heeft de Federatie van Nederlandse Trombosediensten voor de aangesloten trombosediensten in ons land een systeem van kwaliteitsborging opgezet.
Ons keurmerk is het kwaliteitscertificaat van CCKL, een overkoepelend orgaan in de gezondheidszorg.
Met dit certificaat voldoet de trombosedienst aan de (inter)nationaal gestelde kwaliteitseisen voor trombosediensten. Periodiek neemt CCKL de gecertificeerde trombosediensten daarna opnieuw onder de loep om te bezien of ze hun certificaat mogen behouden.

De trombosedienst heeft een uitgestrekt werkgebied in de regio’s Hardenberg en Coevorden. Alle administratieve handelingen worden in Hardenberg uitgevoerd. De Trombosedienst is lid van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (www.fnt.nl). Dit is een landelijk overkoepelend orgaan, waarbij de meeste trombosediensten in Nederland zijn aangesloten.

De trombosedienst is telefonisch bereikbaar op werkdagen:
07:30 - 09:30 uur
10:00 - 12:30 uur
13:30 - 16:00 uur

Telefoon: 0523 - 27 65 20
Fax: 0523 - 27 65 22
E-mail: trombosedienstrzz@sxb.nl

Telefonisch bereikbaar op zaterdag alleen voor noodgevallen:
van 17.00-18.00 uur via mobiel nummer 06 - 29 57 20 50.

Voor zorgverleners/artsen: buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost Hardenberg (0900-3336333) of eventueel expertisecentrum (anti)stolling Saxenburgh Groep (0523-276290)