Ziekenhuisfarmacie / Regio Apotheek Vechtdal

In het Saxenburgh Medisch Centrum is de Regio Apotheek Vechtdal gevestigd op de begane grond. Regio Apotheek Vechtdal is een samenwerkingsverband tussen Saxenburgh en de apothekers en apotheekhoudende huisartsen uit het verzorgingsgebied van Saxenburgh.

Deze samenwerking heeft de afgelopen jaren geresulteerd in een uitstekende afstemming ten aanzien van de overdracht van medicatiegegevens en de vormgeving van farmaceutische zorgprocessen voor klinische en poliklinische patiënten.

Voor alle taken en functies van de ziekenhuisfarmacie is een samenwerkingsverband met de ziekenhuisapotheek van het ZGT.

De volgende functies zijn hier aanwezig:

 • Ziekenhuisapotheek
 • Apotheek ouderenzorg
 • Dienstapotheek
 • Poliklinische apotheek

Behandelaars

 • Mw E.M. Engel-Dettmers
 • Dhr M. Damhof
 • Dhr F.J. Bruggeman
 • Mw. A. van de Belt-van Faassen

Route in het Saxenburgh Medisch Centrum

De Regio Apotheek Vechtdal heeft 2 balie’s:

 • Route 16: de ontvangstbalie van de poliklinische apotheek. Toegang van de hoofdingang via het Atrium, rechts van de liften.
 • Route 31: toegang via de ingang Spoed, de ontvangstbalie van:
  • De Dienstapotheek (buiten kantoortijden);
  • Voor verpleegkundigen en andere medewerkers voor de Ziekenhuisapotheek en de apotheek ouderenzorg.

Telefoonnummers

De Regio ApotheekVechtdal (RAV) is telefonisch te bereiken onder de volgende nummers:

 • Ziekenhuisapotheek                    0523-276501
 • Poliklinische / Dienstapotheek    0523-276712