Intensive Care & Hartbewaking

De Intensive Care is gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met levensbedreigende aandoeningen. Bij deze kritiek zieke of gewonde patiënten zijn de zogenoemde vitale functies, de lichaamsfuncties die nodig zijn om in leven te blijven, bedreigd. In het algemeen zijn dat functies als de werking van het hart en de bloedsomloop en de longen maar soms ook die van nieren, lever en andere organen.

De Intensive Care

Intensive Care afdelingen in Nederland zijn verschillend in grootte, maar bieden altijd een basis pakket aan ter ondersteuning en stabilisatie van de vitale functies. Zo nodig kan op iedere IC een patiënt beademd worden en kunnen de bloeddruk en de hartfunctie ondersteund worden met medicijnen. De IC afdeling van het Saxenburgh Medisch Centrum is een basis IC, die het basispakket conform landelijke richtlijnen volledig kan bieden. De IC heeft een samenwerkingsverband met de IC afdelingen van Midden-Oost Nederland (MONICO). Hier geldt: zorg dichtbij als het kan en verder weg als het moet.

Dit betekent dat een patiënt naar een groter ziekenhuis overgeplaatst kan worden als:
• er een behandeling moet plaats vinden die hier niet uitgevoerd kan worden, bijv. bij ernstige brandwonden of bij ernstige ongevallen met hersenletsel
• de behandeling zo complex of langdurig wordt, dat de patiënt meer baat heeft bij overplaatsing naar een groter centrum met specifieke expertise voor deze groep patiënten.

De intensivist is de hoofdbehandelaar van IC patiënten en beslist wanneer de patiënt overgeplaatst moet worden. Binnen de regio zijn hierover afspraken gemaakt en wordt er gekeken naar de beschikbare IC bedden. De patiënten worden overgeplaatst met een speciale IC ambulance, de MICU (Mobiele IC Unit), begeleid door een intensivist en IC verpleegkundige. De Intensive Care in het Saxenbrugh Medisch Centrum is een gecombineerde afdeling met de CCU ( Hartbewaking) met ieder 4 bedden, waarvan 3 met een beademingsmogelijkheid.

De Cardio Care

Op de hartbewaking liggen patiënten die intensieve bewaking en/of behandeling nodig hebben. Deze bewaking kan nodig zijn bij o.a. ritmestoornissen, klachten van pijn op de borst, benauwdheidsklachten door hartfalen, een hartinfarct, na een PCI (Percutane Coronaire Interventie) of ook wel dotteren genoemd; het oprekken van een vernauwing (stenose) in een bloedvat van het hart door middel van een ballonnetje. De cardioloog is hierbij de hoofdbehandelaar. Tevens biedt de afdeling ook plek aan Eerste Hart Hulp (EHH) patiënten. Dit zijn patiënten van de cardioloog die met spoed zijn opgenomen en waar bij diagnostiek plaatsvindt om te beoordelen of de klachten 

Meer informatie over de Intensive Care / Hartbewaking vindt u in onze Folder. Deze kunt u aan de rechterkant downloaden.

Behandelingen

Bekijk hier standaard behandelingen die plaatsvinden op de afdeling. Naast uitleg over de behandeling informeren wij u ook over de complicaties die kunnen optreden. Het is goed om u te realiseren dat complicaties niet altijd optreden. Veel van deze complicaties komen weinig frequent voor, zijn matig ernstig en over het algemeen goed te behandelen.

Toestemming voor behandelingen

Een arts of verpleegkundige heeft toestemming van de patiënt nodig om hem of haar te mogen behandelen. Behalve als het om een noodsituatie gaat en de hulpverlener niet op de hoogte is van zijn of haar wensen. Dit is geregeld in de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst).
Omdat op de IC vaak sprake is van een noodsituatie is het niet altijd mogelijk om van alle onderdelen van de behandeling op de IC de voor- en nadelen en de risico’s uitvoerig toe te lichten. Daarom gaan wij ervan uit dat als u opgenomen bent op de IC/CCU u instemt met de standaard behandelingen die op deze afdeling plaatsvinden. Bij spoedopnames worden standaard behandelingen direct ingezet en wordt na de acute fase door de intensivist informatie gegeven over de toestand van de patiënt en de ingezette of in te zetten behandelingen.

Wil je meer weten over het specialisme en onze medisch specialisten? Bekijk de algemene pagina van Intensive Care hier.