Verpleegafdeling Cardiologie

Tijdens uw opname omringen wij u met de best mogelijke zorg en behandelingen en proberen wij om uw verblijf zo prettig mogelijk te laten verlopen. Ons afdelingsteam bestaat uit verpleegkundigen, roomservice medewerkers en afdelingssecretaresses. Omdat wij het belangrijk vinden bij te dragen aan ontwikkeling en scholing, werken hier ook leerling-verpleegkundigen en stagiaires.

Voor een aantal specifieke klachten kan de huisarts u verwijzen naar onderzoek in dagbehandeling.  Wij streven ernaar om zoveel mogelijk onderzoeken op één dag te laten plaatsvinden. Zo mogelijk wordt deze daarna afgerond met een bezoek aan de cardioloog. U kunt hierbij denken aan onderzoek naar hartritmestoornissen of voor klachten van pijn op de borst.  Daarnaast vinden elektrische cardioversies (schokje onder narcose ter beëindiging van hartritmestoornissen) en inbrengen van ‘event recorders in dagbehandeling plaats.

Alle onderzoeken en de meeste behandelingen worden door onszelf uitgevoerd, maar voor enkele behandelingen hebben wij samenwerkingsverbanden met de Isala Klinieken, Medisch Spectrum Twente en met het Sint Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein. Daarnaast doen wij voor heel specifieke vraagstukken soms een beroep op enkele Academische Ziekenhuizen. Bij veel van onze onderzoeken maken wij gebruik van diverse beeldvormende technieken, zoals echocardiografie (onderzoek van het hart d.m.v. ultrageluidsgolven), coronairangiografie (hartkatheterisatie), CT-scans en nucleair onderzoek.  Daarnaast verrichten wij inspanningstesten, 24-uurs ECG registraties (Holter) en plaatsen wij pacemakers.

 

Wanneer u gepland wordt opgenomen, kunt u zich melden bij de receptie van het ziekenhuis. Vervolgens zal één van de gastvouwen of –heren u naar de afdeling begeleiden, waar u zich kunt melden bij de secretaresse van de afdeling. Zij brengt u naar het dagverblijf, waar u even moet wachten, tot de u toegewezen verpleegkundige u komt ophalen.

De verpleegkundige neemt een korte anamnese bij u af en vertelt u over de behandeling die u zult ondergaan. Er worden zonodig voorbereidingen getroffen, zoals het meten van uw pols en bloeddruk. U krijgt een blauw polsbandje om met daarop uw naam, geboortedatum en patiëntnummer. Als u allergisch bent, bijvoorbeeld voor bepaalde medicijnen, krijgt u een rood bandje om. De medicijnen die u meebrengt kunt u in eigen beheer houden en hoeft u niet af te geven. Wel zal de verpleegkundige of de apotheek assistente u vragen naar het gebruik ervan.