Verpleegafdeling Keel, Neus en Oorheelkunde (KNO)

Behalve opnames voor geplande ingrepen komt het af en toe voor dat KNO-patiënten worden opgenomen voor bijvoorbeeld ontstekingen in het hoofd-hals gebied.

Tijdens uw opname verblijft u op één van de verpleegafdelingen. Wij omringen u hier met de best mogelijke zorg en proberen uw verblijf ondanks alles, zo prettig mogelijk te laten verlopen. Het afdelingsteam bestaat uit verpleegkundigen, roomservice medewerkers en afdelingssecretaresses. Omdat wij het belangrijk vinden bij te dragen aan ontwikkeling en scholing, werken hier ook leerling-verpleegkundigen en stagiaires.

Het team werkt in wisselende diensten te weten:

Dagdienst      7.15  uur -      15.45 uur
Late dienst    15.15 uur   -    23.15 uur
Nachtdienst   23.00 uur  -      7.30  uur

Iedere ochtend vanaf 7.45 uur komt uw arts samen met de verantwoordelijk verpleegkundige even bij uw langs. In het weekend komt de dienstdoende arts alleen voor spoedvragen langs. De tijden van de visite kunnen in het weekend ook variëren.

Dagbehandeling

Ingrepen bij kinderen zoals trommelvies buisjes plaatsen, verwijderen van neus- en keelamandelen vinden bijna altijd in dagbehandeling plaats. De patiënten komen nuchter op de afdeling en zullen in de loop van de ochtend weer ontslagen worden. De datum van de ingreep en het tijdstip krijgt u gelijk mee van de poli assistente KNO. Ook krijgt u direct een afspraak bij de pedagogisch medewerker en de anesthesioloog. Op de dag van de ingreep kunt u zich melden bij de receptie van het ziekenhuis, vervolgens zal één van de gastvrouwen of gastheren u met uw kind naar de kinderafdeling begeleiden. Wat neemt u mee? Bekijk de volgende pagina; opname voor meer informatie over de voorbereiding. Bekijk het Fotoboek 'Voorbereiding operatie kinderen'.

Bij volwassenen vinden kleinere ingrepen zoals stembandoperaties (cysten en poliepen) in dagbehandeling plaats. De patiënten die in dagbehandeling worden geopereerd zijn eerst polklinisch gezien door de KNO-arts en later door de anestesioloog. Deze afspraken worden door het bureau planning geregeld. Behalve opnames voor geplande ingrepen komt het voor dat KNO-patiënten worden opgenomen voor bijvoorbeeld ontstekingen in het hoofd-hals gebied.