Polikliniek Diabetes

Er zijn diverse behandelmethoden voor diabetes, zoals bijvoorbeeld een dieet, tabletten of insuline. Voordat er gestart wordt met de therapie wordt op basis van het type diabetes en de fase waarin de ziekte zich bevindt, vastgesteld welke methode het best bij u en uw leefstijl past. Een persoonlijk Zorgplan wordt samen met u opgesteld.

Op verzoek van de huisarts, bijvoorbeeld bij moeilijk behandelbare diabetes, bij complicaties of gecompliceerde situaties zoals diabetes bij zwangerschap  wordt de behandeling gestart op de polikliniek. Als het mogelijk en wenselijk is, wordt de begeleiding later weer overgenomen door uw eigen huisarts.

De diabetesverpleegkundigen hebben spreekuur zowel in het Saxenburgh Medisch Centrum als op diverse buitenlocaties en hebben op werkdagen telefonisch spreekuur tussen 13.30  en 14.30 uur op telefoonnummer 0523 276 338. Ook zijn ze bereikbaar via email diabvpl@sxb.nl