Polikliniek Geriatrie

In onze polikliniek geriatrie richten wij ons op oudere mensen die te maken hebben met ouderdomsziekten of een combinatie van verschillende (complexe) aandoeningen. Hierbij wordt naast lichamelijke ziekten ook veel aandacht besteed aan geestelijke en sociale problemen. Met ander woorden; we kijken naar de gehele mens.

Veel voorkomende problemen
Veel voorkomende problemen zijn onder meer algehele achteruitgang, problemen met het lopen en vallen, botontkalking, polyfarmacie (veel medicijnen tegelijkertijd moeten gebruiken), somberheid en depressie, geheugenproblemen en dementie.

De klinisch geriater werkt samen met een team van specialisten en de psychologen. Daarnaast worden ook vaak para-medici ingeschakeld zoals de diëtist, fysiotherapeut, logopedist en ergotherapeut. Dit geriatrische team geeft adviezen op het gebied van valrisico, geheugenstoornissen, medicatie en andere ouderdomsgerelateerde aandoeningen. Bij geheugenproblemen of dementie wordt ook nauw samengewerkt met casemanagers dementie vanuit de diverse thuiszorgorganisaties.

Tijdens het spreekuur onderzoeken we de patiënt en brengen we de problemen in kaart. Daarna wordt er een plan gemaakt met als doel om u zo prettig en lang mogelijk in uw eigen vertrouwde omgeving te kunnen laten wonen.

Bereidt u goed voor en neem iemand mee
Vóór uw bezoek aan de geriater is een goede voorbereiding belangrijk. Het is verstandig om vooraf voor u zelf op te schrijven wat u precies wilt vragen en aan de dokter wilt vertellen. Ook is het belangrijk dat u een overzicht van alle medicijnen die u gebruikt meeneemt en laat zien. Meestal krijgt u van tevoren een vragenlijst toegestuurd om in te vullen. Verder is het belangrijk dat u iemand meeneemt die u goed kent.

Spreekuren
Ons team bestaat uit 2 geriaters en een geriatrieverpleegkundige. Omdat voor het geriatrieteam de patiënt centraal staat proberen wij de zorg zo dicht mogelijk bij u te brengen. Er worden spreekuren gehouden in zowel het Saxenburgh Medisch Centrum als op diverse buitenlocaties.

Behandelaars
Mw. M. Dammer, klinisch geriater
Mw A. Bakker, geriatrieverpleegkundige

Meer informatie
Op onderstaande websites vindt u meer informatie over specifieke onderwerpen.

Klik hier voor de wachttijden.