Polikliniek Hematologie

Wanneer er bij u sprake is van een hematologische aandoening wordt u gezien door een internist(-hematoloog). Bloedonderzoek is hierbij vrijwel altijd noodzakelijk. Goedaardige hematologische aandoeningen worden in de meeste gevallen poliklinisch behandeld en/of gevolgd. Soms worden hiervoor medicijnen gegeven.

Er zijn verschillende methoden om kwaadaardige hematologische aandoeningen te behandelen. Soms is één soort behandeling voldoende, maar soms bestaat een behandeling uit een combinatie van verschillende methodes (chemotherapie en bestraling). Afhankelijk van onder andere het stadium van de ziekte, uw leeftijd en uw algehele conditie, bepaalt de specialist voor welke behandeling u in aanmerking komt.

Onze specialisten houden poli’s zowel in het Saxenburgh Medisch Centrum als op diverse buitenlocaties. Hiermee komt de slogan ‘Zorg dichterbij beter’ uitstekend tot uiting. Als er sprake is van een kwaadaardige hematologische aandoening streven we ernaar om tijdens de behandeling de regieverpleegkundige Oncologie bij het spreekuur aanwezig te laten zijn zodat ook zij goed op de hoogte is van uw situatie. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u altijd bij de regieverpleegkundige Oncologie terecht. 

Spreekuur chemotherapie
Voorafgaande aan elke chemotherapeutische behandeling komt u op het spreekuur van de Regieverpleegkundige Hematologie. Zij vertelt u over alle mogelijke opgetreden bijwerkingen, die bij de chemotherapeutische behandeling plaats kunnen vinden. Waar nodig zal zij u adviezen geven om deze bijwerkingen te minimaliseren en houdt zij contact met u gedurende de behandeling. 

Goedaardige hematologische aandoeningen worden in de meeste gevallen poliklinisch behandeld en/of gevolgd. Soms worden hiervoor medicijnen gegeven. Er zijn verschillende methoden om kwaadaardige hematologische aandoeningen te behandelen. Soms is één soort behandeling voldoende, maar soms bestaat een behandeling uit een combinatie van verschillende methodes (chemotherapie en bestraling). Afhankelijk van onder andere het stadium van de ziekte, uw leeftijd en uw algehele conditie, bepaalt de specialist voor welke behandeling u in aanmerking komt.

Doel van de behandeling
De behandelingsmethoden voor kanker kunnen een wisselend doel hebben. Artsen gebruiken doorgaans de volgende indeling:

  • Een curatieve behandeling is erop gericht om iemand te genezen
  • Een palliatieve behandeling is gericht op het afremmen van de ziekte en/of het verminderen van klachten wanneer de ziekte niet (meer) te genezen is.

Graag verwijzen wij u naar Hematon, dit is een patiëntenorganisatie voor patiënten met bloedkanker, lymfeklierkanker en patiënten die een stamceltransplantatie hebben ondergaan.

www.hematon.nl

Chemotherapie is de behandeling van kanker met celdodende of celdelingremmende medicijnen: cytostatica. Er zijn verschillende soorten cytostatica, elk met een eigen werking. De medicijnen kunnen op verschillende manieren worden toegediend, bijvoorbeeld per infuus, als tablet of per injectie. Via het bloed verspreiden zij zich door uw lichaam en kunnen op vrijwel alle plaatsen kankercellen bereiken. Cytostatica grijpen in op het groeiproces van kankercellen. Sommige tasten de kankercel aan op het moment waarop deze zich deelt. Andere hebben hun uitwerking op een eerder tijdstip. Er zijn tientallen verschillende soorten cytostatica. Afhankelijk van de soort kanker kunnen één of meer cytostatica daarvan voor een behandeling worden gebruikt. Meestal vindt de behandeling met chemotherapie plaats op de dagbehandeling wat enkele uren duurt. Kankercellen reageren verschillend op cytostatica. Om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken, wordt daarom vaak een combinatie van verschillende cytostatica toegepast. Deze vullen dan elkaars werking aan.

Immunotherapie en monoklonale antilichamen
Immunotherapie is een medicijnbehandeling die een afweerreactie tegen kankercellen stimuleert. ‘Monoklonale antilichamen’ zijn medicijnen die de groei van kankercellen op verschillende manieren kunnen remmen.

Radiotherapie

Radiotherapie is de behandeling van kanker door middel van straling. Het doel is de kankercellen te doden, terwijl de gezonde cellen zoveel mogelijk gespaard blijven. Er zijn verschillende soorten straling. Voor uitwendige bestraling wordt bijna altijd gebruikgemaakt van 'harde' röntgenstraling. Dit is elektrisch opgewekte straling die veel sterker is dan de straling die gebruikt wordt voor het maken van röntgenfoto's.