Verpleegafdeling Interne Geneeskunde

De internisten vinden kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid van groot belang. Het gaat daarbij om meer dan alleen de gebruikelijke bijscholing, goed onderling overleg en uitwisseling van kennis. Ook vinden de internisten toegankelijkheid van de zorg van groot belang. Een goede bereikbaarheid van alle medewerkers hoort daarbij. Maar ook waar mogelijk het afstemmen van alle benodigde afspraken op één dag. Dit is niet alleen voor de patiënt prettig; voor de medisch specialisten wordt het daarmee ook makkelijker om onderzoek en behandeling in onderling overleg uit te voeren.

Afhankelijk van wie er dienst heeft, loopt dagelijks één van de internisten visites op de afdeling. Dat betekent dat u, naast uw hoofdbehandelaar, met alle internisten te maken kunt krijgen. Voor praktische en acute zaken kunt u terecht bij deze kliniekarts. Essentiële beslissingen worden genomen in overleg met de hoofdbehandelaar, die indien gewenst, dit met de familie bespreekt.

Bekijk Opname voor algemene informatie over uw verblijf.